2009-06-15 17:54:37

Meksikoje žuvo kunigas ir du seminaristai


Meksikos Guerrero valstijoje esančio miesto Ciudad Altamirano vyskupas Maximino Miranda patvirtino jo diecezijos kunigo ir dviejų seminaristų žūtį.

Jie buvo nušauti į nugaras tuo metu, kai su automobiliu kirto miestą, vykdami į vieną sielovadinį susirinkimą. Pasak vietinės spaudos, kunigas ir seminaristai pakliuvo į gaujų susišaudymo ugnį. Taigi, tai nebuvęs specialus išpuolis prieš juos, bet greičiau tragiškas atsitikimas. Vis dėlto kol kas policija neturi duomenų, kurie paaiškintų tai, kas įvyko.

Vietos Bažnyčia išreiškė užuojautą aukų artimiesiems, Guerrero valstijos ganytojai dar kartą pasmerkė beveik „normalia“ kasdienybe tapusią prievartą, verčiančią visą visuomenę, visus piliečius gyventi pagal „džiunglių įstatymus“. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.