2009-06-15 16:52:14

Benedikts XVI: izeju no krīzes jāmeklē mīlestībā un personas cieņas ievērošanā


Mīlestība pastāv, līdz ar to, pasaulē var notikt pārmaiņas uz labo un mēs varam dzīvot ar cerību – apliecināja Benedikts XVI, uzrunājot Vatikāna laukumā uz lūgšanu „Kunga Eņģelis” svētdien sapulcējušos svētceļniekus. Pāvests atgādināja, ka Dievs ir mīlestība. Viņš ir spējīgs visas lietas pārveidot. To īpaši skaidri atklāj Kristus Miesas un Asiņu svētki, ko Baznīca Itālijā atzīmēja svētdien. Tie ir ne tikai liturģiska rakstura svētki, bet ietver sevī arī „kosmisku dimensiju”. Vismaz mūsu platuma grādos šis ir laiks, kad visapkārt gaisā virmo patīkamas krāšņu ziedu smaržas, silda saule un laukos nobriest labība. Radības skaistums liecina par Dieva brīnumdarbiem. Maize un vīns ir cilvēka roku darba augļi. Jēzus, patiess Dievs un patiess cilvēks, izvēlējās būt klātesošs zem maizes un vīna zīmēm. Kristus Miesas un Asiņu svētki aicina mūs dziļāk pārdomāt par ticības vislielāko noslēpumu, proti, Kristus patieso klātbūtni Euharistijas sakramentā.

Dievs ir viens trijās personās. Ja dievišķās personas ir savstarpējās attiecībās, tad arī mēs varam veidot attiecības ar Dievu. Dievs ir mīlestība, tādējādi Viņš var mīlēt un var tikt mīlēts. Kristus Miesas un Asiņu svētki skaidri atklāj šo patiesību. Tie sevišķā veidā liecina par dievišķo mīlestību. Pāvests pasvītroja, ka mīlestība pārveido visas lietas. Mīlestība ir pamats mūsu cerībai. Kristus mīlestība dāvā mums spēku un mēs varam pārvarēt visas savas ikdienas dzīves grūtības. Mums ir vajadzīga Euharistiskā maize, jo ceļš uz brīvību, taisnību un mieru ir garš un nogurdinošs.

Pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI pievērsās ANO konferencei par ekonomisko un finanšu krīzi, un tās ietekmi uz attīstību: “Piesaucu pār visiem konferences dalībniekiem, sabiedrībā atbildīgajām personām un tiem, kuru rokās ir planētas liktenis, gudrības un cilvēciskās solidaritātes garu, lai pašreizējā krīze tiktu izmantota kā iespēja, lai lielākā mērā iestātos katras personas cieņas labā un veicinātu vienlīdzīgu varas un resursu sadali, pievēršot īpašu uzmanību diemžēl aizvien pieaugošajam skaitam trūkumcietēju”. Saiets notiks no 24. līdz 26. jūnijam Ņujorkā. Šodien visā pasaulē simtiem miljoni cilvēku cieš badu. Tas ir pilnīgi nepieļaujami – uzsvēra pāvests, aicinot visus tikšanās dalībniekus apzināties savu atbildību, rūpēties, lai katram planētas iedzīvotājam būtu piekļuve pārtikai un, tādējādi, visiem tiktu nodrošināta cilvēka cienīga dzīve.

Noslēgumā Benedikts XVI atgādināja, ka Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, 19. jūnijā, sāksies priesteriem veltīts gads. Tas tiek atklāts sv. Jāņa Marijas Vianeja nāves atceres 150. gadadienas ietvarā. Pāvests vēlēja, lai šis Jubilejas gads kļūtu par iespēju dziļāk apzināties priesteriskās misijas nozīmi, kā arī, lai tas kļūtu par īpašu lūgšanas laiku par aicinājumiem uz priesterību. Uzrunājot atsevišķas svētceļnieku grupas, Svētais tēvs sveica grieķu katoļu rita ticīgos no Slovākijas. Uz lūgšanu „Kunga Eņģelis” Vatikāna laukumā kopumā bija pulcējušies apmēram 40 tk. svētceļnieku.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.