2009-06-13 14:39:28

Šeštadienio rytą popiežius susitiko su Bažnyčios socialiniam mokymui skirto suvažiavimo dalyviais


Šeštadienį popiežius Benediktas XVI susitiko su šiomis dienomis Romoje vykusio fondo „Centesimus Annus Pro Pontifice“ surengto suvažiavimo dalyviais. Šį fondą, kurio tikslas - skleisti Bažnyčios socialinį mokymą, humaniškas ir krikščioniškas etines ir socialines vertybes, 1993 metais įkūrė popiežius Jono Pauliaus II ir pavadino tuo pačiu vardu, kuriuo buvo pavadinta 1991 metais paskelbta jo socialinė enciklika „Centesimus Annus“, pažyminti šimtąsias metines nuo popiežiaus Leono XIII enciklikos „Rerum Novarum“ paskelbimo, davusios pradžią moderniųjų laikų katalikiškai socialinei doktrinai.

Suvažiavime daugiausia dėmesio buvo skirta dabartinei finansinei ir ekonominei krizei, palietusiai tiek išsivysčiusias, industrializuotas šalis, tiek ir vadinamąjį trečiąjį pasaulį. Krizės priežastys, įtaka valstybių ekonominėms sistemoms ir žmonių gyvenimui, sprendimo perspektyvos buvo nagrinėjamos remiantis Bažnyčios socialiniu mokymu ir jo kontekste.

Popiežius linkėjo fondo „Centesimus Annus Pro Pontifice“ surengto suvažiavimo dalyviams, kad šis jų suvažiavimas ir kasdienis angažavimasis skelbiant Bažnyčios socialinį mokymą padėtų plačiau pasklisti solidarumo ir broliškumo vertybėms, kurios, Bažnyčios įsitikinimu, turi būti visų žmonių tarpusavio santykių, taip pat ir ekonominės veiklos pagrindas.

Ta pačia proga popiežius paminėjo ir savo būsimą naują encikliką. Netrukus turėtų pasirodyti trečioji popiežiaus Benedikto XVI enciklika. Po pirmųjų dviejų – „Deus caritas est“ ir „Spe salvi“ – trečioji turėtų būti skirta Bažnyčios socialiniam mokymui. Neseniai buvo neoficialiai išsitarta, jog prasidėjus ekonominei krizei, popiežius nusprendė dar kartą permąstyti jau parengtos enciklikos tekstą ir papildyti kai kuriais naujais elementais, apie kuriuos atidžiau pamąstyti paskatino būtent dabartinė krizė. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.