2009-06-12 16:06:38

Sophia – universitāte, kas saistīta ar Japānas evaņģelizācijas vēsturi


„Universitāte, kas vienmēr ir bijusi tilts starp Austrumu un Rietumu kultūrām,” tā amerikāņu jezuīts Viljams Karijs raksturo Tokijas universitāti Sophia. Emeritētais šīs mācību iestādes rektors atgādina, ka universitāte Sophia Tokijā tika nodibināta 1913. gadā. Tā joprojām gūst atzinību gan Japānā, gan ārzemēs kā starptautiska rakstura universitāte, kas sagatavo speciālistus, kuri ir piemēroti darbam globalizētajā sabiedrībā.

Universitātes Sophia vēsture nav atraujama no Japānas evaņģelizācijas vēstures. 1549. gadā Uzlecošās Saules zemē ieradās jezuītu misionārs, svētais Francisks Ksavers. Šī bija pirmā nozīmīgākā tikšanas starp Austrumiem un Rietumiem, kas atbalsojās visos nākamajos gadsimtos. Bez šī notikuma nav iedomājama arī universitātes Sophia pastāvēšana. Svētais Francisks Ksavers, kurš bija pārsteigts par iespaidīgo japāņu kultūras līmeni, vēlējās, lai Jēzus Sadraudzība valsts galvaspilsētā nodibinātu augstāko mācību iestādi. Universitāti varēja atvērt tikai 1913. gadā, pēc tam, kad jezuīti atkal varēja atgriezties Japānā. Šoreiz atvērt katoļu universitāti Tokijā tiem uzticēja pāvests Pijs X. Trīs jezuīti, kas devās izpildīt pāvesta mandātu, jau paši par sevi atspoguļoja nākamās mācību iestādes starptautisko raksturu: starp jezuītiem bija vācietis – indiešu un ķīniešu valodu speciālists, francūzis, kurš ilgus gadus bija strādājis Ķīnā un anglis, kurš, bija aizvadījis daudzus darba gadus Amerikas Savienotajās Valstīs.

Universitātes atklāšanas gadā tajā mācījās tikai 17 studenti, bet šodien Sophia ir kļuvusi par vienu no prestižākajām privātajām augstskolām Japānā ar 11 7000 studentiem, kas pārstāv 56 dažādas tautības. Universitātē pasniedz 500 pastāvīgie docētāji un tikpat daudz vieslektoru. 100 docētāji nav japāņi, bet citu 20 tautību pārstāvji.

Sophia universitātē darbojas astoņas fakultātes – Teoloģijas, Klasisko disciplīnu, Humanitāro zinātņu, Juridiskā, Svešvalodu, Ekonomikas, Salīdzinošās kultūras un Tehnoloģijas fakultātes. Pastāv 30 dažādi departamenti un 28 specializācijas programmas. Japāņu studenti apzinās, ka iestājoties Sophia universitātē, viņi varēs nonākt kontaktā ar dažādu valstu valodu, reliģiju, vēsturi, mākslu, sociālo, politisko un ekonomisko realitāti, jo šeit pasniedz dažādu valstu mācībspēki. Ārzemju studentiem, kas ierodas studēt šai universitātē, ir obligāti jāzina japāņu valoda, taču daudzi kursi tiek pasniegti arī angļu valodā.

Tokijas universitātei Sophia ir nozīmīga loma arī Japānas Katoliskās Baznīcas dzīvē. Teoloģijas fakultāte ir viena no divām Japānā pastāvošajām pontifikālajām fakultātēm. Jezuīti, kas pasniedz šai fakultātē, studentus iepazīstina ar globālās sabiedrības aktualitātēm, vadoties no teoloģiskās perspektīvas un izpētot, kā globāla rakstura jautājumi atspoguļojas nacionālajā, kā arī dažādu reliģiju kontekstā.

Universitātes studenti ir uzņēmušies sastādīt Katoļu enciklopēdiju japāņu valodā. Bibliotēkā glabājas liels arhīvs par kristīgo gadsimtu Japānā. Tur ir rodami arī vēsturiski dokumenti par kultūras apmaiņu starp Austrumiem un Rietumiem un par Franciska Ksavera darbību Uzlecošās Saules zemē.

Neraugoties uz to, ka kristieši, kas mācās šai universitātē, sastāda nelielu procentu, visiem tiek piedāvātas iespējas atklāt pasaules kristīgo vīziju un raudzīties uz notikumiem saskaņā ar kristīgo perspektīvu. Studenti tiek aicināti attīstīt sociālo apziņu un izvērtēt materiālās un garīgās vērtības Evaņģēlija gaismā.

„Viens no izaicinājumiem, ar ko universitātei Sophia šobrīd ir jāsaskaras, ir – kā saglabāt tās katolisko un jezuītisko identitāti” saka tēvs Viljams Karijs. Viņš stāsta, ka universitātē pasniedz 40 jezuīti, 18 no tiem ir japāņi, pārējie nāk no Korejas, Indijas, Spānijas, Vācijas, Anglijas, Francijas, Ungārijas, Luksemburgas, Argentīnas, Brazīlijas un Amerikas Savienotajām Valstīm. „Jezuītu skaits ik gadus sarūk, taču pastāv cerība, ka būs jauni paaicinātie, kas kopā ar Baznīcas lajiem turpinās trīs iepriekšējo jezuītu paaudžu pūliņus, lai īstenotos svētā Franciska Ksavera sapnis un pāvesta Pija X intuīcija veikt pozitīvas pārmaiņas japāņu sabiedrībā,” saka pensionētais universitātes Sophia rektors.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

All the contents on this site are copyrighted ©.