2009-06-12 15:53:48

Pāvests: Euharistijas pielūgsme atbrīvo pasauli no ļaunuma un vairo mīlestību


Kristieši ir aicināti būt par Dieva mīlestības lieciniekiem pasaulē, sevišķi to vidū, kuri dzīvo trūkumā un nabadzībā, kuri cieš fiziski un garīgi – norādīja Benedikts XVI, uzrunājot Svētā Jāņa Laterāna bazilikas laukumā klātesošos ticīgos. 11. jūnija vakarā, Kristus Vissvētākās Miesas un Asiņu svētkos, pāvests vadīja Euharistiju, pēc kuras pa Romas pilsētas Merulāna ielu līdz Svētās Marijas Madžores bazilikai notika tradicionālā šo svētku procesija. Dievkalpojumā piedalījās apmēram 20 tk. cilvēku. Homīlijā pāvests pievērsās Euharistijas vitālajai nozīmei Baznīcas dzīvē un sabiedrības atjaunotnes procesā.

Katra Euharistiskā upura laikā tiek atkārtoti vārdi: „Šī ir mana Miesa, šīs ir manas Asinis”. Ar savu nāvi pie krusta, Jēzus atjaunoja Dieva derību ar cilvēku. Svētie Raksti apliecina, ka Kristus ir „Jaunās Derības Vidutājs”. Krusts kļuva par mīlestības un atpestīšanas zīmi. Kristus ar savu nāvi atbrīvoja mūs no nāves un grēka važām. Katru reizi, kad tiek svinēta Euharistija, tiek darīts klātesošs krusta upuris. Euharistija ir vienības zīme, tā ir mīlestības sakraments. Pateicoties Euharistijai, mēs varam dzīvot dziļā vienotībā ar Dievu – skaidroja pāvests.

Vissvētākā Sakramenta svētkos Benedikts XVI mudināja ticīgos atjaunot savu uzticību Kungam. Lai būtu uzticīgi, svarīga ir ikdienas lūgšana un Svēto Rakstu lasīšana. Romas ticīgo kopienas sastāvā ir visdažādāko nāciju un kultūru ļaudis. Tomēr visi, pateicoties dalības ņemšanai Dieva vārda un Euharistiskajā liturģijā, esam viena Dieva tauta, veidojam vienu Kristus Miesu. Tāpat kā miesas barība kalpo fizisko spēku atjaunošanai, tā arī Euharistija stiprina mūsu mīlestību. Kristus Miesas spēcināti, ticīgie ir aicināti būt par raugu sabiedrībā, īpaši, trūkumcietēju vidū. Pāvests pasvītroja, ka garīgos augļus varam nest tikai tad, ja dzīvojam vienotībā ar Jēzu. Vēršoties pie priesteriem, Svētais tēvs atgādināja, ka cilvēki sagaida, lai priesteris būtu tiem par paraugu.

Homīlijas noslēgumā Benedikts XVI atsaucās uz Arsas prāvesta sv. Jāņa Marijas Vianeja mācību. „Nāciet pie komūnijas”, savā laikā mudināja pr. Vianejs. „Tā ir taisnība, ka neesat cienīgi, bet jums tā ir tik ļoti nepieciešama”. Zinot savu grēcīgumu, esam aicināti apzināties arī to, ka mums ir nepieciešama Kunga mīlestība. To Viņš mums dāvā Euharistijā. Tāpēc svarīgi atjaunot savu ticību Kristus reālajai klātbūtnei šajā sakramentā. Pāvests norādīja, ka šodien pastāv sekularizācijas risks arī Baznīcā. Liturģijā jāņem dalību nevis formāli, bet ar visu sirdi – ar dzīvu ticību un dziļu dievbijību. Gan šajos svētkos, gan ikdienā esam aicināti lūgties, lai Kungs atbrīvo mūsu pasauli no ļaunuma, vardarbības un naida indes, un lai attīra mūsu sirdsapziņu ar savu žēlsirdīgo mīlestību.

Pēc Svētās Mises Laterāna bazilikas priekšā, pāvests un visi ticīgie devās procesijā uz Svētās Marijas Madžores baziliku, kas atrodas apmēram viena kilometra attālumā. Lai pagodinātu Vissvētāko sakramentu, 20 tūkstošiem ļaužu pa ceļam pievienojās vēl daudzi citi. Gājiena laikā visi lūdzās, lai tautu valdnieki, Kristus gaismas apgaismoti, tiektos pēc miera un vienotības, aizstāvētu dzīvību un ģimeni, vairāk rūpētos par jaunās paaudzes izglītošanu un atbildīgi attiektos pret radību. Svētās Marijas Madžores bazilikas priekšā procesija noslēdzās ar svētību ar Vissvētāko Sakramentu.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.