2009-06-12 16:42:40

Europos vyskupų konferencijų tarybos susitikimas


Birželio 8-10 dienomis Zagrebe, Kroatijoje, vyko Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susitikimas, kuriame dalyvavo 34 dalyviai, atstovaujantys 21 vyskupų konferencijai. Šį kartą susitikimo centre buvo socialiniai klausimai, dabartinė finansinė-ekonominė krizė bei Bažnyčios elgsena šiame kontekste.

Pranešimuose buvo dar kartą pabrėžta, kad krizės šaknys nėra tik grynai ekonominės ar finansinės, bet taip pat vertybinės, susijusios su tuo, kaip gyvename ir kaip elgiamės. Arkivyskupas Giampaolo Crepaldi priminė, jog Popiežiškosios taikos ir teisingumo taryba, kurios sekretoriumi jis yra, parengė notą apie „naują tarptautinį finansinį paktą“, kuria Šventasis Sostas norėjo prisidėti prie diskusijos apie tai, ką reikia daryti kovojant su krize. Notoje, be kitų dalykų, tvirtinama, jog krizės įveikimui reikia gana radikalių pasirinkimų. Tačiau pastarieji netelpa tik ekonominės politikos rėmuose. Jie remiasi ir vertybinėmis sistemomis, be kurių ekonomika negali apsieiti.

Vyskupai taipogi pabrėžė, kad pasaulinės ekonomikos rekonstrukcija neturi tapti motyvu atšaukti teikiamą paramą neturtingoms valstybėms. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.