2009-06-12 18:20:31

Az Oltáriszentség képessé tesz minket arra, hogy hűen megéljük a szeretetközösséget Istennel - mondta úrnapi homíliájában a pápa  


Június 11-én, csütörtökön este hét órakor XVI. Benedek pápa ünnepi szentmisét mutatott be a Lateráni Szent János székesegyházban Úrnapja alkalmából. A szertartás után körmenetet vezetett a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol szentségi áldást adott a hívekre.

"Ez az én testem, ez az én vérem" - Jézus ezekkel a szavakkal alapította meg az Eucharisztia szentségét az Utolsó Vacsorán, és ezeket a szavakat ismételjük el az eucharisztikus áldozat bemutatásakor. Jézus azt mondja, hogy "vére sokakért kiontatik" - utalva Izajás könyvének az Úr szolgájáról szóló énekére (Iz 53: "Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta"). Jézus azt is kinyilvánítja, hogy halálával végre hatékony lesz a szövetség, amelyet Isten népével kötött. Az Utolsó Vacsorán köti meg az új szövetséget Jézus a tanítványaival, amelyet vérével pecsétel meg.

A kereszten Jézus egyszerre áldozat és pap: Istenhez méltó áldozat, mivel bűntelen; egyben pedig főpap, aki önmagát ajánlja föl a Szentlélek indíttatására, és közbenjár az egész emberiségért. A kereszt ezért a szeretet és az üdvösség misztériuma. Megtisztítja lelkiismeretünket a bűnöktől és megszentel minket azáltal, hogy az új szövetséget beleírja szívünkbe. Az Oltáriszentség megújítja a keresztáldozatot és képessé tesz minket arra, hogy szeretetközösségünket híven megéljük Istennel.

XVI. Benedek pápa úrnapi homíliájában ezután a szentírásolvasás fontosságára hívta fel a római egyházmegye papjainak és híveinek figyelmét. Örömmel állapította meg, hogy számos kezdeményezést indítottak el a plébániákon, egyházi intézményekben a Lectio Divina gyakorlatára, Isten szavának meghallgatására.

A papokhoz fordulva azt kérte, hogy saját életük áldozatát egyesítsék Krisztus testének és vérének áldozatával. Csak a Jézussal való egységből nyerik azt a lelki gazdagságot, amely lelkipásztori szolgálatuk számára a remény forrása. A hívek azt várják a papoktól, hogy hiteles odaadást mutassanak az Oltáriszentség iránt, mint ahogyan az ars-i plébános is tette.

A pápa emlékeztetett rá, hogy hamarosan megkezdődik a papságnak szentelt év, amelynek során felidézik Vianney Szent János alakját. A szentéletű plébános gyakran mondogatta a híveknek: Gyertek a szentáldozásra... igaz, hogy nem vagytok rá méltók, de szükségetek van rá". Tudatában annak, hogy bár bűneink miatt nem vagyunk rá hivatottak, de szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk az Úr szeretetéből, amelyet az eucharisztikus áldozatban kínál nekünk, újítsuk meg hitünket az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusban. Az örök élet kenyerével az ég eljön a földre, Isten örökkévalósága átöleli az időt - mondta végül úrnapi homíliájában XVI. Benedek pápa.All the contents on this site are copyrighted ©.