2009-06-12 18:21:49

A pápa arra buzdítja az ír püspököket, hogy tárják fel az igazságot a gyermekekkel való visszaélést illetően 


Szégyen, megalázottság és bűnbánat – ezek az érzések töltik el az ír főpásztorokat a katolikus intézményekben gyermekek ellen elkövetett visszaélések miatt. Június 10-én, szerdán az ír püspöki konferencia nyári plenáris ülése végén kiadott közleményükben a főpásztorok hangsúlyozzák: XVI. Benedek szilárd elhatározása, hogy megállapítsák a valós tényeket, és mindenkinek igazságot szolgáltassanak. Csütörtökön az ír parlament megvitatta a gyermekekkel való rossz bánásmódról tájékoztató ún. Ryan jelentést, amelyet május 20-án tettek közzé. A dokumentum rávilágít azokra a visszaélésekre, amelyeket katolikus papok és szerzetesek követtek el évtizedeken át kiskorúakkal szemben.

Az írországi püspökök közleményükben leszögezik: „A gyermekekkel való visszaélés súlyos elárulása az egyházba helyezett bizalomnak, ezért bocsánatot kérünk.” A főpásztorok mély fájdalmuknak adnak hangot azok miatt a gyűlöletes bűntettek miatt, amelyeket az ártatlan és kiszolgáltatott gyerekek ellen követtek el Jézus Krisztusnak tett szolgálat ürügyén. A jegyzék emlékeztet arra a találkozóra, amelyre a pápa és Seán Brady bíboros, az ír püspöki konferencia elnöke, valamint Diarmuid Martin dublini érsek között jött létre. A pápa arra sürgette a püspököket, hogy tárják fel a valós tényeket, és mindenki számára szolgáltassanak igazságot. Ellenőrizzék azt is, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a hasonló visszaélések megakadályozására. A főpásztorok tegyenek meg mindent az áldozatok sebeinek begyógyítására.

A püspökök szégyenkeznek amiatt, hogy népük ilyen nagymértékben eltávolodott a keresztény eszményektől. Együtt kívánnak működni az áldozatokkal, hogy enyhítsék szenvedésüket, és a hívek imáit kérik. A közlemény emlékeztet rá, hogy 2012-ben Írországban tartják az 50. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Az ír főpásztorok plenáris ülésén részt vett Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke is. A főpásztor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a dublini kongresszus, amelyre a világ minden részéről érkeznek zarándokok, a hit és a szeretet kifejezése lesz. Alkalom lesz arra, hogy a hívek elmélyítsék az Oltáriszentségbe vetett hitüket és megértsék jelentőségét mindennapi életükben.

Csütörtökön Dublinban csendes felvonulást tartottak az áldozatokkal való szolidaritás kifejezéseként. A hétezer felvonuló között jelen voltak a dublini főegyházmegye képviselői is. A menet résztvevői azt az általános érzést fejezték ki, hogy a gyermekek elleni testi, lelki, szexuális visszaéléseket sohasem lett volna szabad elkövetni Istennek szentelt személyeknek, akik számára nincs semmiféle enyhítő körülmény tetteikre. Azt a felfogást, amely ezt lehetővé tette, ma mindenki visszautasítja. A felvonulók fehér szalagokat kötöttek a parlament kerítésére és az áldozatok emlékére gyermekcipőket helyeztek el az épület előtt.All the contents on this site are copyrighted ©.