2009-06-11 13:46:06

Lugane minimos Dievo tarno Jono Pauliaus II vizito 25-isios metinės.


Lugano vyskupija (Šveicarija) birželio 12-tą dieną iškilmingai minės popiežiaus Jono Pauliaus II vizito 25-sias metines. Vyskupija ir katedros kapitula informavo, jog žada įvairiais renginiais „atgaivinti intensyvios bažnytinės patirties atminimą ir su dėkingumu pagerbti Joną Paulių II, kuris vadovavo Bažnyčiai sumaniai, tvirtai ir dosniai nuo 1978 iki 2005 metų“. Jonas Paulius II Šveicarijoje lankėsi iš viso keturis kartus 1982, 1984, 1985 ir 2004 metais. Apsilankymas Lugano vyskupijoje įvyko per antrąją apaštališkąją kelionę į Šveicariją, kuri trukme, aplankytų vietų, susitikimų ir pasakytų kalbų gausa buvo tikrai intensyvi – Dievo tarnas Jonas Paulius II penkių dienų kelionėje aplankė 14 miestų ir pasakė 35 oficialias kalbas arba homilijas.

Luganas buvo pirmoji kelionės Šveicarijoje stotis, kurios metu Jonas Paulius II aukojo pirmąsias Mišias Šveicarijoje. Lugane popiežius aplankė ne vien katalikų bendruomenę; vyko jo susitikimai su Ekumeninės Bažnyčių tarybos ir atskirai su Ekumeninio patriarchato ortodoksų centro vadovais. Lugano katalikų vyskupija Jono Pauliaus II kelionei atminti surengė eilę renginių. Vienas jų jau praeityje. Ketvirtadienį, miesto teatre buvo rodomas kino filmas apie prieš 25-rius metus įvykusį apsilankymą. Kiti renginiai vyks per devintines, ketvirtadienį ir per antanines, penktadienį. Devintinių vakarą po eucharistinės procesijos Lugano vyskupas Pier Giacomo Grampa aukos šv. Mišais. Penktadienį, birželio 13-ąją minėjimai bus užbaigti šventiniu koncertu, kurį atliks Lugano katedros choras ir Caslano choras „Regina Pacis“. Be kitų kūrinių, skambės Haidno padėkos himnas „Te Deum“.

Atvykęs į Luganą Jonas Paulius II pažymėjo, jog dar prieš istorinius įvykius, kurie laisvuosius šveicarų miestus ir kantonus sujungė į vieną valstybę, krikščioniškas tikėjimas suvienijo kalnų ir slėnių gyventojus, nors jie buvo skirtingos kilmės ir kalbų, į vieną Kristaus Bažnyčią. Nuo pat pradžių krikščionybė giliai įsišaknijo šveicarų sieloje ir papročiuose, - sakė 1984 metais Jonas Paulius II, ragindamas šveicarus permąstyti savo krikščionišką pašaukimą, iš naujo įvertinti praeities kartų tikėjimo paveldą, jį perimti, sutvirtinti ir plėtoti bendru krikščionišku liudijimu, pagal Tėvynės tėvu tituluojamo Šveicarijos globėjo, šv. Mikalojaus da Flue gyvenimo pavyzdį.

Po kelių dienų nuvykęs prie XV amžiuje gyvenusio eremito ir šeimos tėvo šv. Mikalojaus da Flue kapo, Jonas Paulius II pakartojo garsiąją šventojo maldą: „Mano Viešpatie ir Dieve, atimk iš manęs visa, kas kliudo pasiekti Tave; Mano Viešpatie ir Dieve, duok man visa, kas galėtų nuvesti pas Tave; Mano Viešpatie ir Dieve, atimk mane iš manęs ir duok man visą save. Amen“. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.