2009-06-10 16:04:47

Benedikts XVI: atgriešanās – Svēto Rakstu izpratnes pamatnosacījums


Lai izprastu Svētos Rakstus, svarīga ne tikai to pētniecība, bet arī sirds atgriešanās – norādīja Benedikts XVI trešdienas katehēzes mācībā. Uz vispārējo audienci Vatikāna laukumā bija ieradušies apmēram 20 tk. svētceļnieku. Pāvests šorīt runāja par ievērojamo 9. gadsimta Rietumu Baznīcas filozofu un teologu Džonu Skotu Erigenu. Visu laikmetu cilvēkiem, tai skaitā mums, viņš izcili palīdz atklāt, kādā veidā lasāmi Svētie Raksti. Par Skota Erigena izcelsmi ir zināms tikai tas, ka viņš dzimis Īrijā, ap 810. gadu. Darbojies Francijā, ņēmis dalību Karolingu renesances kustībā. Ļoti labi pazina gan latīņu, gan grieķu Baznīcas tēvu darbus, sevišķi, Dionīzija Areopagīta un sv. Maksima Apliecinātāja mācību. Areopagīta darbus Erigens ir pārtulkojis no grieķu uz latīņu valodu. Miris ap 870. gadu.

Autoritāte un prāts nekad nevar būt pretrunā – māca Erigens. Pāvests skaidroja, ka īsta autoritāte vienmēr balstās uz patiesību. Taču patiesību cilvēks atklāj, pateicoties prātam un ticībai. Autoritātes un prāta avots ir viens un tas pats – Dievišķā gudrība. Erigens bija pārliecināts, ka patiesa reliģija un patiesa filozofija iet roku rokā. Svētais tēvs norādīja, ka šis devītā gadsimta autors mums atklāj cilvēka prāta lielumu un vērtību.

Prāts spēlē svarīgu lomu arī Svēto Rakstu lasīšanā. Balstoties uz Jāņa Hrizostoma darbiem, Erigens māca, ka Bībele nebūtu bijusi vajadzīga, ja cilvēks nebūtu iekritis grēkā. Svēto Rakstu autors ir Dievs. Tos Viņš ir devis cilvēkam pedagoģiskā nolūkā. Dievs savā labvēlībā dāvāja cilvēkam Svētos Rakstus, lai cilvēks varētu atminēties un saredzēt visu to, kas jau ir ierakstīts viņa sirdī radīšanas brīdī. Tā kā viņu ievainoja grēks un, līdz ar to, viņš nespēj saskatīt sirdī ierakstītās patiesības, tad bija nepieciešama Atklāsme. Tā, pateicoties Rakstiem, „mūsu prātīgā daba var tikt ievesta autentiskas Dieva kontemplācijas noslēpumos”. Pāvests pasvītroja, ka Svēto Rakstu vārdi attīra mūsu prātu un atgādina mums, kas esam radīti pēc Dieva attēla, visu, kas ir ierakstīts mūsu sirdī.

No Erigena varam mācīties kādu svarīgu aspektu, ko jāņem vērā, lai izprastu Svētos Rakstus. Proti, ir būtiska ne tikai to racionāla pētniecība, bet arī nemitīga sirds atgriešanās. Patiesību visā tās spožumā cilvēks var atklāt tikai tad, ja dzīvo vienotībā ar Kristu.

Uzrunājot poļu un horvātu svētceļniekus, Benedikts XVI atzīmēja, ka šogad 11. jūnijā Baznīca svin Kristus Vissvētākās Miesas un Asiņu svētkus. Šī diena mums atgādina par Dieva brīnumainā veida klātbūtni pasaulē zem maizes un vīna zīmēm. Esam aicināti pielūgt Kungu Euharistijā, pieņemt Viņu Vissvētākajā Sakramentā, lai padziļinātu savu ticību un mīlestību, un tādējādi gūtu spēku un drosmi būt par kristīgo vērtību lieciniekiem.

Vispārējās audiences noslēgumā Svētais tēvs uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Jauniešus mudināja iet pa svētuma ceļu, slimniekiem norādīja, ka tieši Euharistijā rodam spēku un mierinājumu pārbaudījumos, savukārt, jaunlaulātajiem atgādināja, ka Euharistija ir neizsīkstošs avots viņu savstarpējai mīlestībai visā ikdienas dzīvē.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.