2009-06-09 15:18:20

Pāvests aicina Venecuēlas bīskapus stiprināt ticību un vienotību


„Padziļinot ticību un stiprinot ekleziālo vienotību, spēsiet pārvarēt sarežģītas problēmas” – teica Benedikts XVI, uzrunājot Venecuēlas bīskapus, kuri Vatikānā ieradās vizītē „ad Limina Apostolorum”. Pirmdien pāvests tikās ar šīs valsts ordināriju grupu (42). Šodien bīskapu un pastorālo darbinieku priekšā stāv lieli izaicinājumi, kas saistīti ar ekonomisko krīzi pasaulē. Tomēr redzamas arī cerības zīmes, ko mums dāvā Dievs.

„Palīdziet savu diecēžu ticīgajiem atklāt Jēzus Kristus personas un Viņa vēsts skaistumu un dziļo nozīmi – aicināja Benedikts XVI. – Rūpējieties par Dieva tautas garīgo un doktrinālo formāciju, stipriniet ticības un lūgšanas garu. Liturģijā, kas ir Vissvētās Trīsvienības darbs, augšāmcēlies Kungs iziet mums priekšā, lai ar savas mīlestības pilno klātbūtni izmainītu mūsu nocietinātās sirdis. Caur Ordinācijas sakramentu, kļuvuši līdzīgi Kristum, kas ir Galva, Baznīcā jūs esat Jēzus redzamās zīmes. Bīskapu pastorālais kalpojums ir Jēzus, Dieva Kalpa attēls. Tas norāda uz nepieciešamību īstenot savu aicinājumu uz svētumu. Auglīgai pastorālajai darbībai vajadazīga sirsnīga komūnija Dieva tautas ganu starpā, kuru uzdevums ir stiprināt savstarpējo vienotību un vadīt ticīgo kopienu.”

Pāvests uzsvēra, ka bīskapiem jācenšas ne tikai stiprināt vienotību, bet arī liecināt par to pasaulei. Tad tā kļūs par prieka un auglīga pastorālā darba avotu. Venecuēlas bīskapus Svētais tēvs aicināja veltīt lielāku uzmanību priesteru un semināristu garīgajai formācijai. Rūpīgi jāveic kandidātu atlase. Svarīgs ir arī darbs ar jauniešiem un ģimenēm. Benedikts XVI norādīja uz nepieciešamību veikt kristīgo laju formāciju, atklājot tiem Baznīcas sociālās mācības nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Ar Baznīcas situāciju Venecuēlā pāvestu iepazīstināja episkopāta vadītājs, arhib. Ubaldo Santana. Viņš atgādināja, ka jau desmit gadus prezidents Hugo Čavess turpina politisko programmu, kas tiek dēvēta par „XXI gadsimta sociālismu”. Tā izraisījusi saimniecisko, sabiedrisko un kultūras polarizāciju – uzsvēra Venecuēlas Bīskapu konferences vadītājs.

S. Krivteža / VR

All the contents on this site are copyrighted ©.