2009-06-09 18:01:18

Ką skaito italai kunigai?


Į šį klausimą bando atsakyti statistinė apklausa, kurią surengė Vatikano leidykla ir kunigų Rogacionistų kongregacijos leidinys „Rogate ergo“. Italijoje yra gana daug kunigų – apie 50 tūkstančių. Dauguma jų, apie 32 tūkstančiai, yra dieceziniai kunigai. Likusieji – kunigai vienuoliai. Jiems talkina maždaug 5 tūkstančiai nuolatinių diakonų. Tad siekiant objektyvumo ir reprezentatyvumo buvo apklausta 500 kunigų ir diakonų. Dalyvavusieji apklausoje proporcingai atstovavo kelioms amžiaus grupėms ir geografiniams Italijos regionams.

Apklausa parodė, kad kunigai žymiai daugiau skaito negu Italijos gyventojų dauguma. Italijoje tik 12 procentų gyventojų per metus nusiperka daugiau negu po vieną knygą. Tuo tarpu net 37 procentai apklaustų kunigų kasmet įsigyja nuo 11 iki 20 knygų. Jei tarp Italijos gyventojų atliekamos apklausos išryškina didokus skirtumus tarp šalies pietų ir šiaurės (išsilavinimu, o tuo pačiu ir perskaitomų knygų skaičiumi pirmauja šiaurinės Italijos gyventojai), tai tarp kunigų tokių skirtumų nėra. Perka ir skaito knygas ir pietinės, ir šiaurinės Italijos kunigai. Kunigai dažniausiai skaito ne grožinę literatūrą, bet su jų sielovadine misija susijusias knygas. Knygų skaitymas kunigams dažniausiai yra ne laisvalaikio pramoga, bet nuolatinis savęs lavinimas. (jm)








All the contents on this site are copyrighted ©.