2009-06-09 17:56:49

„A katolikus egyháznak hozzá kell járulnia a jelenlegi válság megoldásához” – mondta Erdő Péter bíboros a földrész főpásztorainak zágrábi ülésén


Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) június 9-én a horvát fővárosban tartott tanácskozást a gazdasági és pénzügyi válságról, a nemzetközi pénzrendszer összeomlásáról, arról, hogy az egyház hogyan tud hozzájárulni a helyzet megoldásához. A találkozón 21 püspöki konferencia képviseletében 34 küldött vett részt. Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke nyitotta meg az ülést beszédével, amelyben a következő témát fejtette ki: „Igazságosság és béke a püspökök, a püspöki konferenciák és a CCEE küldetésében. Kedden délben, a konferencia szünetében Erdő Péter bíboros a következőkben foglalta össze a tanácskozás eddigi munkáját: RealAudioMP3

Giampaolo Crepaldi püspök, a Iustitia et Pax Pápai Bizottság titkára, utalt a vatikáni dikasztérium jegyzékére, amely az ENSZ Közgyűlés által Dohában megrendezett fejlesztés-finanszírozási konferenciára készült. Felszólalásában egy új nemzetközi pénzügyi szerződés létrehozására tett javaslatot, megállapítva, hogy 2008 a pénzügy és a gazdasági élet számára „annus horribilis” – rettenetes év volt. Az említett jegyzék alapján hangsúlyozta a pénzügyi válság erkölcsi vonatkozásait. A pénzpiacok csak akkor működhetnek, ha világos szabályok irányítják őket, amelyeket mindenki tiszteletben tart. A gazdag országok feladata, hogy becsületesen megtartsák ígéreteiket, és rendszeres segítséget nyújtsanak a szegény nemzeteknek, főleg az afrikai országoknak.

Crepaldi püspök felszólalása végén felidézte XI. Piusz pápa „Quadragesimo anno” k. enciklikáját, amelyet 1931-ben, a nagy gazdasági világválság idején tett közzé. Ez a már idejétmúltnak tekintett dokumentum ma is meglepően időszerű. XI. Piusz enciklikájában rámutat a pénzügyi világ mindent uraló hatalmára és felelőtlenségre. Ennek okát három pontban jelöli meg: a minden áron való, könnyűszerrel történő meggazdagodás utáni féktelen vágy, az olyan törvények, amelyek segítik a tőkefelhalmozást, valamint a közgazdaság-tudomány és az erkölcsi törvény szétválasztása.
A zágrábi tanácskozáson jelen volt Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmárnémeti megyéspüspök és Hankovszky Ferenc püspöki helynök.

A CCEE elnöksége az európai parlamenti választásokat követően Zágrábból fejezte ki egy jegyzékben jókívánságait az újonnan megválasztott képviselőknek. Arra kaptak megbízást, hogy az Uniót igazságosabb közösséggé alakítsák, amely az emberi jogok tiszteletben tartásán, a személy méltóságán, a kölcsönös együttműködésen, a szolidaritáson és szubszidiaritáson, igazságosságon és az élet védelmén alapul.
Ha az Unió megfelelő politikai válaszokat tud adni az európai polgárok aggodalmaira és reményeire, akkor képes lesz megfelelni eredeti hivatásának. „Itt Zágrábban összegyűlve, annak a kívánságunknak adunk hangot, hogy hamarosan Horvátország is részese lehessen az Európai Uniónak” – olvassuk a jegyzékben, amelyet június 8-án, hétfőn írt alá a CCEE elnöksége: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, magyar prímás, a Tanács elnöke, valamint a két helyettes elnök: Josip Bozanić zágrábi bíboros érsek és Jean-Pierre Ricard bordeaux-i bíboros érsek.

Horvátország EU csatlakozásáról Erdő Péter bíboros a következő nyilatkozatot adta a Vatikáni Rádió olasz műsorának:
„Egyelőre még nem született semmiféle konkrét nyilatkozat, hogy mikor és hogyan történjen ez meg. Természetesen, ha van olyan ország, amely érett ahhoz, hogy tagja legyen az Uniónak, akkor az Horvátország. Itt valóban Európában érezzük magunkat minden értelemben. Mind a kultúra, mind a mai életkörülmények olyanok, mint minden más európai országban” – nyilatkozta Zágrábban Erdő Péter bíboros.All the contents on this site are copyrighted ©.