2009-06-08 16:47:58

Pāvesta pārdomas par Vissvētās Trīsvienības noslēpumu


„Tikai mīlestība mūs var darīt laimīgus, jo dzīvojam, lai mīlētu un būtu mīlēti. Tas liecina, ka cilvēks ir radīts pēc Vissvētās Trīsvienības attēla” – teica Benedikts XVI. Pārdomu pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” galvenais temats bija Trīsvienīgā Dieva noslēpums. Pāvests uzsvēra, ka Vissvētās Trīsvienības svētkos īpašā veidā godinām Dievu Tēvu, debesu un zemes Radītāju, kurš sūtīja pasaulē Dēlu Pestītāju un Garu Svētdarītāju. „Mēs apliecinām vienas kopīgas dabas triju dievišķo Personu vienību” – skaidroja pāvests. Vēlēja, lai ticība mums palīdz piedalīties Tēva un Dēla, un Svētā Gara mīlestībā.

Dievs ir mīlestība „nevis kā viena persona, bet gan kā konsubstanciāla Trīsvienība” – skaidroja pāvests. Norādīja uz Baznīcas ticību Dievam Radītājam un žēlsirdīgajam Tēvam; viendzimušajam Dēlam, iemiesotajam Vārdam, kurš cietis, nomiris un augšāmcēlies mūsu dēļ; Svētajam Garam, kas vada cilvēces un pasaules vēsturi. Trīs personas ir viens Dievs, jo Tēvs ir mīlestība, Dēls ir mīlestība un Svētais Gars ir mīlestība – teica Benedikts XVI.

„Dievs ir tīra, nemirstīga un mūžīga mīlestība. Dievs ir viens vienīgs, bet nav vientuļš. Dievs ir dzīvības avots. Viņš dāvā visiem savas svētlaimīgās dzīves godību” – apliecināja pāvests. Uzsvēra, ka varam to intuitīvi nojaust un atklāt, novērojot ne tikai makrokosmosu: Zemi, planētas, zvaigznes, galaktikas; bet arī mikrokosmosu: šūnas, atomus, pamatelementus. Visam, kas eksistē, ir uzspiests Vissvētās Trīsvienības „vārds”, jo katra radība, pat visniecīgākā, ir dzīvība, kurā atspoguļojas Trīsvienīgā Dieva „attiecības”, atklājas Radītāja mīlestība. Viss iziet no mīlestības, ved uz mīlestību un eksistē mīlestībā, protams, dažādās apziņas un brīvības pakāpēs” – teica Svētais tēvs.

Izmantojot bioloģiskos terminus, var teikt, ka katra cilvēka „gēnos” atklājas Trīsvienības, Dieva–mīlestības pēdas – piebilda Benedikts XVI. Par Vissvētās Trīsvienības noslēpumu pāvests runāja, apsveicot sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Franču valodā Svētais tēvs aicinājuma ticīgos lūgties par jauniesvētītajiem priesteriem un diakoniem, kā arī semināristiem un viņu garīgajiem audzinātājiem.

S. Krivteža/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.