2009-06-08 17:54:49

Kard. Martino lankosi JAV, Tailande ir Malaizijoje


Šeštadienį kardinolas Renato Raffaele Martino, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas, išvyko į Niujorką, kur dalyvaus jo paties 1991 metais įsteigto fondo „Path to Peace“ valdybos posėdyje. Šio fondo tikslas remti Šventojo Sosto nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų Organizacijos įvairias kultūrines, religines, humanitarines ir karitatyvines iniciatyvas. Minėto fondo valdybos darbotvarkėje yra numatyta suteikti metinį apdovanojimą Musulo chaldėjų arkivyskupui Paulos Faraj Rahho, kuris 2008 vasario 29 d. buvo pagrobtas ir vėliau rastas negyvas. Dar būdamas arkivyskupas kovojo už toleranciją ir taikų sugyvenimą, daug dirbo atskirtųjų ir žmonių su negale labui. Oficialiai chaldėjų arkivyskupui pomirtinis apdovanojimas su suteiktas birželio 9 d.

Birželio 13 d. Tailando sostinės Bankoko Saint Louis bažnyčioje kardinolas Renato Raffaele Martino aukos iškilmingas šv. Mišias kartu su kitais 23 kunigais, kuriuos apaštalinės keliones metu popiežius Jonas Paulius II pašventino prieš 25 metus.

Vėliau, birželio 15 d. kardinolas Martino vyks į rytų Malaizijos Kučingo miestą, kur atidarys naują seminariją. Kardinolas Martino aštunto dešimtmečio pradžioje būdamas apaštališkuoju delegatu Malaizijoje būtent rūpinosi ir ieškojo lėšų seminarijos statybai. Kardinolas savo vizitą Malaizijoje baigs Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumo pristatymu. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.