2009-06-08 09:53:55

Antanarivóban Szentháromság vasárnapján boldoggá avatták Rafael-Louis Rafiringa első madagaszkári Keresztény Iskolatestvért


Az Indiai-Óceánban fekvő szigetország fővárosában, Antanarivóban ünnepi szertartás keretében az oltár dicsőségére emelték Rafael-Louis Rafiringa helyi születésű keresztény iskolatestvért. (A Keresztény Iskolatestvérek kongregációját De La Salle Szent János alapította 1861-ben Franciaországban a szegény gyermekek megsegítésére. Az iskolatestvérek szerzetesek, de nem papok.) Az ünnepi szentmisét a város érseke, Odon Marie-Arséne Razanocolona mutatta be, míg a boldoggá avatás szertartását a pápa nevében Angelo Amato érsek, a Szentté avatási Kongregáció titkára végezte. A szentmisén részt vett továbbá a madagaszkári főváros nyugalmazott bíboros érseke, számos helyi püspök, az apostoli nuncius és Alvaro Rodríguez Echevarría, a Keresztény Iskolatestvérek legfőbb elöljárója.

Az új boldog a Keresztény Iskolatestvérek iskolájában kezdett tanulni, nem sokkal azután, hogy három francia szerzetes megkezdte szolgálatát Antanarivóban. Bár szülei nem örültek döntésének, 1878-ben belépett a kongregációba. Keresztény Iskolatestvérként kezdetben főként francia irodalmi és vallásos műveket, valamint iskolai tananyagot fordított malgas nyelvre. A függetlenségi mozgalmak fellépése után 1883-ban kiűzték az országból az összes külföldi misszionáriust és ekkor mint egyetlen helybeli szerzetest Rafael-Louis testvért választották a magaszkári katolikusok vezetőjévé. 1889-ben örökfogadalmat tett a rendben, amelyet nagy országos elismerések követtek. 1902-ben a madagaszkári akadémia tagjai közé választották, egy évvel később pedig Polgári Érdemrendet kapott a Franciaország és Madagaszkár közötti megbékélésért végzett szolgálatáért.

Rafael-Louis testvér élete minden cselekedetében Isten embere volt, aki hűségesen ragaszkodott szerzetes kongregációja szabályaihoz. Kora szellemiségét megelőzve felismerte mennyire fontos, hogy az Evangélium a helyi szokások és értékek szerint öltsön testet a malgas kultúrában. 1915-ben igazságtalan üldöztetést szenvedett el, államellenes összeesküvés vádjával letartóztatták. Bár rövid időt töltött börtönben és a vádat az ügyész nyilvános bocsánatkérésével elvetették, egészsége végleg megrendült. 1919. május 15-én hunyt el tanítványai és tisztelői nagy fájdalmára. Rafael-Louis Rafiringa malgas keresztény iskolatestvér boldoggá avatása nagy örömet és méltóságérzetet jelent rendtársai és az egész malgas nép számára.All the contents on this site are copyrighted ©.