2009-06-08 18:01:15

„Egyesült erővel nézzetek szembe az ország nehéz helyzetével” – buzdította a pápa a venezuelai püspököket


A főpásztorok és a papok közötti egység, a krisztusi üzenetet, beleértve a katolikus társadalmi tanítást is jól ismerő hívek hozzájárulhatnak a latin-amerikai ország helyzetének javításához – mondta a pápa az „ad limina” látogatásukat végző venezuelai püspököknek.

A Szentatyát előzőleg Ubaldo Ramón Santana Sequera érsek, a püspöki konferencia elnöke köszöntötte, felvázolva hazája társadalmi-politikai helyzetét. „A jelenlegi kormány, figyelmen kívül hagyva az alkotmányt és az ország széles rétegeinek véleményét, kizárólagos politikai programot indított el „XXI. századi szocializmus” néven, amely teljesen egyértelműen marxista eredetű” – mondta a főpásztor. Ennek a programnak a folyamatos és intenzív megvalósítása hozzájárult az ország lakosságának megosztásához, egyre inkább kedvez a gyűlölet és az erőszak légkörének.

XVI. Benedek pápa beszédében elismerését fejezte ki a püspökök erőfeszítéseit illetően. A főpásztorok arra törekednek, hogy az evangélium fényével világítsák meg az országot érintő fontosabb eseményeket. Terjesztik a keresztény értékeket, hogy megkönnyítsék a társadalmi összhang és stabilitás megvalósulását. A venezuelai püspököknek egyre több és összetettebb kihívásra kell válaszolniuk. Az utóbbi éveket még súlyosabbá tette a világméretű gazdasági válság. Ennek ellenére reményre ad okot a helyi egyház számára is az Aparecida-ban meghirdetett kontinentális misszió. Ennek célja Jézus Krisztus üzenetének megismertetése a maga teljességében és szépségében, továbbá Isten népének tanbeli képzése. Ennek eredményeként a világi hívek érett tanúságot tesznek hitükről és afeletti örömükről, hogy Krisztus Testéhez tartoznak.

A venezuelai püspökök kétszerezzék meg erőfeszítéseiket és mozdítsák elő a papok lelkipásztori buzgóságát, különös tekintettel a hamarosan kezdődő papi évre. Továbbra is támogassák a helyi karitász számos kezdeményezését, hogy legszegényebb testvéreink is megtapasztalhassák körükben Krisztus jelenlétét, aki a kereszten életét adta minden emberért – mondta a venezuelai főpásztoroknak XVI. Benedek pápa.All the contents on this site are copyrighted ©.