2009-06-06 14:48:38

Az ország lelki és morális újjászületéséért fáradozunk: Urosa Savino bíboros a venezuelai egyház és társadalom helyzetéről


Június első napjaitól kezdve – ezen a szombati napon is – a Szentatya egyenként fogadja a venezuelai főpásztorokat, akik beszámolnak közvetlenül a pápának és a különböző szentszéki dikasztérumoknak egyházmegyéik gondjairól és örömeiről. Minderre abból az alkalomból kerül sor, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint az egyes országok püspökei szabályos időközönként, általában 5 évenként kötelező látogatást tesznek, Rómába utaznak és bemutatják egyházmegyéik életét. Ezt nevezik "d limina", azaz az apostolok küszöbénél tett látogatásnak. Venezuela 27 millió lakosának 90 százaléka katolikus. A főpásztorok száma 45.

Jorge Urosa Savino caracasi bíboros érsek, aki a latin-amerikai ország prímása is, a Vatikáni Rádiónak adott tájékoztatójában elmondta: a venezuelai főpásztorok jelenlegi legfőbb törekvése az, hogy megnyerjék a fiatalokat az egyház számára. A püspöki plenáris ülés határozata értelmében az egyház megsokszorozza evangelizáló misszióját, hogy jelenvalóvá tegye Krisztust a fiatalok életében. Mindezt a latin-amerikai főpásztorok Aparecidában tartott nagy értekezletének útmutatása szerint teszi. Ugyanez az értekezlet sürgette a csadádpasztorációt is. Venezuelában ez a kérdés is nagy aggodalomra ad okot, mivel a modern világ szellemisége, a szekularizmus, az önzés és a relativizmus rendkívüli módon meggyengítette a család intézményét.

Urosa Savino bíboros szavai szerint a venezuelai társadalom túlságosan megosztott, mivel a kormány egyfajta társadalmi-politikai és gazdasági forradalmat hajt végre. Ez késztette a püspöki kart arra, hogy áprilisban pásztorlevelet tegyen közzé, amelyben a püspökök leszögezték, hogy az egyház folytatja azt, ami igazi küldetése, vagyis, hogy hirdeti Krisztust és evangéliumát. Ugyanakkor az egység ügyét szeretnék munkálni az ország rendkívül kiéleződött helyzetében, amelyet a venezuelai népre kényszerítenek. Ezt a szolgálatot tovább folytatják annak ellenére, hogy a kormány néhány tagja rendkívül ellenséges a püspökökkel szemben.

A főpásztorok nem értik ezt az ellenséges magatartást, hiszen semmilyen módon nem sértették meg sem az alkotmányt, sem pedig az érvényes törvényeket. Egyszerűen csak aggodalmunkat fejezték ki, mivel véleményük szerint Venezuelában veszélybe került a társadalmi és politika béke, a demokrácia és a vallásszabadság. A kormány püspökökkel szembeni ellenséges magatartása nyomán olyan mozgalmak jönnek létre, amelyek zavargást idéznek elő az egyházban és általában a vallásszabadság terén.

Mindez annak a következménye, hogy a kormány mindent ellenőrzése alá akar vonni. Az elítélendő magatartás - mint pl. a pápai külképviselet elleni támadás. – arról tanúskodik, hogy Venezuelában a helyzet tarthatatlanná vált. Mindez nem maradhat szó nélkül. Itt az ideje, hogy a püspökök felemeljék szavukat a venezuelai nép jogai, köztük a vallásszabadság védelme érdekében.
All the contents on this site are copyrighted ©.