2009-06-06 14:50:32

„A pap ereje Krisztusban van” – XVI. Benedek beszéde a római Francia Szeminárium közösségéhez


Új fejezet kezdődik a római Pápai Francia Szeminárium életében. Az intézmény, amelyet 1853-ban a Szentlélek Kongregáció alapított, mostantól kezdve a francia püspöki konferencia vezeti. Az elmúlt 156 év során a szemináriumnak mintegy 5000 növendéke volt, akik Franciaország minden egyházmegyéjéből és különböző országokból érkeztek. 1962 óta a közösség ortodoxokat is befogad.

Mintegy 60 püspök és bíboros került ki a római pápai francia szemináriumból, közöttük Roger Etchegaray és Jean-Louis Tauran bíborosok, csakúgy, mint I. Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. A most bekövetkezett történelmi fordulat alkalmából szombaton és vasárnap számos rendezvényt tartanak Rómában. Ezek közül kiemelkedett a pápai kihallgatás, amelyre szombaton fél egykor az Apostoli Palota Kelemen termében került sor.

XVI. Benedek beszédében hálát adott az Úrnak az intézmény eddigi tevékenységéért. Köszöntötte a Szentlélek Kongregáció tagjait, akik több mint másfél évszázadon át teljesítették szolgálatukat és Isten áldását kérte további küldetésükre. A tiszteletreméltó Liberman atya által alapított kongregáció továbbra is megőrzi karizmáját és folytatja misszióját főleg Afrikában.

A papképzés igényes feladat – mondta a Szentatya. A szemináriumi képzés különösen fontos, mivel Isten népének egy részét bízzák majd a jövő papjaira. Az egyház azért olyan igényes a növendékekkel szemben, mert papként azokat kell majd lelkileg gondozniuk, akiket Krisztus olyan drága áron váltott meg. A jövő papjaival szembeni elvárások közül a pápa a következőket emelte ki: emberi érettség, magas szintű spirituális tulajdonságok, apostoli buzgóság, értelmi szigor.
Az intézet életében történő változásra a papság évének elején kerül sor – utalt rá beszédében a Szentatya. Ez sajátos kegyelmet jelent a francia püspöki konferencia által kiválasztott új papi nevelői testület számára. A nevelők mélyítsék el a papi identitást, amely a kegyelem és az irgalmasság misztériuma.

A pápa idézte Emmanuel Suhard egykori párizsi bíboros érsek szavait, miszerint a pap örökös paradoxon, aki magában viseli az ellentmondásokat. Élete árán összhangot teremt az Istenhez és az emberekhez való hűség között. Látszólag szegény és erőtlen. Nem rendelkezik sem politikai, sem pénzügyi hatalommal, sem a fegyverek erejével, amelyekkel mások meghódítják a földet. A pap ereje azonban éppen abból származik, hogy fegyvertelen és mindenre képes Krisztusban, aki az ő erőssége.

Ezek a szavak, amelyek jól felidézik az arsi szent plébános alakját, ébresszenek papi hivatást sok fiatal francia fiúban. A francia szeminárium egyik sajátossága, hogy Péter városában található. Római tartózkodásuk során a papnövendékek kiváltságos módon megismerkedhetnek az egyház történelmével, felfedezhetik egyetemességét, élő egységét Péter utódával – mondta XVI. Benedek pápa. Végül Szűz Mária, Szent Klára és Boldog IX. Piusz pápa közbenjárásáért fohászkodva adta apostoli áldását a francia szeminárium tagjaira.
All the contents on this site are copyrighted ©.