2009-06-05 17:46:12

Dalinai pakeista kunigų grąžinimo į pasauliečių luomą tvarka


Popiežius nusprendė supaprastinti kunigystę metusių kunigų perkėlimo į pasauliečių luomą taisykles. Nuo dabar, tie kunigai, kurie metė savo tarnystę arba tie, kurie nesilaiko esminių jos reikalavimų, galės būti greičiau atleisti nuo kunigo pareigų. Šiuo tikslu popiežius Benediktas XVI suteikė platesnius įgaliojimus Kunigų kongregacijai. Atitinkamą sprendimą popiežius priėmė jau šių metų sausio pabaigoje, o šių metų balandžio 18 dieną Kunigų kongregacija pasiuntė laišką apaštališkiesiems nuncijams, prašydama juos su pakeitimais supažindinti visus vyskupus.

Ne paslaptis, kad bažnytinio gyvenimo kasdienybėje kartais pasitaiko atvejų, kad kunigas nesugeba vykdyti šventimų dieną prisiimtų įsipareigojimų, netesi celibato pažado, susilaukia vaikų ar metęs kunigystę sudaro civilinę santuoką. Tokiais atvejais, jei kunigas pats to nori, jis gali kreiptis į savo vyskupą, o jam tarpininkaujant į Šventojo Sosto institucijas, ir prašyti grąžinimo į pasauliečių luomą. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau. Naujosios normos palengvina perkėlimo į pasauliečių luomą procedūrą, ypač tais atvejais, kai kunigas daugiau kaip penkerius metus nevykdo savo tarnystės pareigų. Naujosios normos taip pat suteikia vyskupams teisę pradėti nekunigaujančio arba savo netinkamu elgesiu bendruomenę papiktinusio kunigo grąžinimo į pasauliečių luomą procedūrą.

Kaip aiškino Kunigų kongregacijos prefektas kardinolas Claudio Hummes, amerikiečių katalikų žinių agentūrai CNS duotame interviu, būna atvejų, kad metusieji kunigystę nesirūpina savo juridinės padėties sureguliavimu. Tad šiais atvejais iniciatyvos imtis galės vyskupai. To reikia ir buvusių kunigų sudarytų šeimų labui, kad jų vaikai turėtų tėvus, neslegiamus sąžinės dilemų. To reikia ir tikinčiųjų bendruomenės gerovei, kad su kunigyste nesuderinamą gyvenimą gyvenantys kunigai pasitrauktų iš kunigų luomo.

Apie Kunigų kongregacijai popiežiaus suteiktus naujus įgaliojimas jos sekretorius arkivyskupas Mauro Piacenza davė interviu Vatikano radijui. Jis visų pirma patikslino, kad nėra pagrindo šią naują tvarką vadinti atleidimo nuo kunigystės palengvinimu ar supaprastinimu. Pastaraisiais pakeitimais siekiama visų pirma „sielų gerovės“, kuri yra svarbiausia Bažnyčios veikimo norma. Jei, deja, pasitaiko kunigų, kurie nesugeba laikytis jų luomui keliamų reikalavimų, tai šios naujos normos padės atkurti tokių atvejų pažeistą teisingumą, padės ir pačiam nusikaltusiam kunigui ir visų pirma padės pašalinti bendruomenės gyvenime atsiradusį papiktinimą. Šios normos nereiškia, kad būtų kuriamos kokios nors savaiminės procedūros. Kiekvienas atvejis bus labai atidžiai nagrinėjamas ir kiekvienu atveju bus atidžiai atsižvelgiama į visų šalių argumentus. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.