2009-06-04 16:03:26

Pāvests: atradīsim laiku lūgšanai un svētdienas Euharistijai arī atvaļinājuma laikā


Gan intensīva darba laikā, gan arī brīvdienās esam aicināti atrast laiku lūgšanai – norādīja Benedikts XVI, uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus. Uz tikšanos ar pāvestu Vatikāna bazilikas laukumā bija ieradušies gandrīz 30 tk. svētceļnieku ne tikai no Eiropas zemēm, bet arī no ASV, Filipīnām, Ekvadoras, Salvadoras un Meksikas. Svētais tēvs runāja par ievērojamo viduslaiku benediktīņu mūku Rabanu Mauru. Dzimis 780. gadā Maincā. Agrā jaunībā iestājās benediktīņu klosterī. 814. gadā saņēma ordinācijas sakramentu. 822. gadā kļuva par Fuldas klostera abatu, bet 847. gadā tika nominēts par Maincas arhibīskapu. Nemitīgi izglītojās, tādējādi kļuva par ievērojamu ekseģētu, teologu, filozofu un dzejnieku. Bija izcils dvēseļu gans. Miris 856. gadā.

Pateicoties lielajai dzīves gudrībai, plašajām zināšanām un apbrīnojamajām darba spējām, Rabans Maurs bija pat valdnieku padomnieks. Viņam tika piešķirts tituls „Ģermāņu skolotājs”. Tiek uzskatīts, ka viņš ir slavenās himnas „Veni Creator Spiritus” („Nāc, Svētais Gars”) autors. Šis benediktīņu mūks ir atstājis bagātīgus Svēto Rakstu un Baznīcas tēvu darbu komentārus. Tajos atklājas viņa paša mīlestība uz krustu un Dieva vārdu.

Lai pasaulīgās rūpes neaizēnotu cilvēka sirdi un prātu, viņš ir aicināts atrast laiku Dieva noslēpuma kontemplācijai – māca Rabans Maurs. Benedikts XVI pasvītroja, ka arī vasaras brīvdienu laikā nedrīkstam atstāt novārtā lūgšanu un piedalīšanos svētdienas Euharistijas svinībās. Tikšanās ar Dievu piešķir jēgu mūsu ikdienas dzīvei un darbam. Atklājot Dieva skaistumu, atklājam arī savas dzīves patieso lielumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi katru dienu atvēlēt kādu brīdi sarunai ar Kungu.

Uzrunājot poļu svētceļniekus, pāvests atgādināja, ka šajās dienās Baznīca Polijā atzīmē Jāņa Pāvila II pirmā svētceļojuma pa savu dzimto zemi trīsdesmito gadadienu. Benedikts XVI vienojās pateicībā ar poļiem un citiem ticīgajiem par visu to, ko šī vizīte deva Polijai un Eiropai. Vispārējās audiences noslēgumā Svētais tēvs uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Jauniešiem atgādināja, ka svētdien Baznīca atzīmēs Vissvētākās Trīsvienības liturģiskos svētkus. Tā ir iespēja pārdomāt un labāk iepazīt šo lielo dievišķās Mīlestības noslēpumu. Jaunlaulātajiem vēlēja, lai Trīsvienīgā Dieva dzīve kļūtu par neizsmeļamu avotu viņu savstarpējai mīlestībai un par paraugu patiesi kristīgas ģimenes veidošanai, kā arī lai tie piedzīvotu autentisku prieku, ko sniedz lūgšana un atvērtība dzīvības dāvanai.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio
All the contents on this site are copyrighted ©.