2009-06-04 16:00:49

Euharistijas pielūgsmei ir cieša saikne ar kalpošanu tuvākajam


Euharistijai vajadzētu būt tiltam starp ticību uz Dievu, mūsu ikdienas dzīvi un savstarpējām attiecībām – šādu pārliecību pauda Seulā nesen notikušā starptautiskā foruma dalībnieki. Pasākuma tēma bija: „Euharistija un kopiena – pāri visām barjerām”. Saietā Dienvidkorejā piedalījās 80 teologi – misionāri, bīskapi, priesteri un laji – no 11 Āzijas valstīm. Tā mērķis bija sagatavošanās Āzijas Bīskapu konferenču federācijas IX plenārajai asamblejai, kas no 10. līdz 16. augustam notiks Manilā (Filipīnās).

Uzstājoties forumā, referenti galveno uzmanību vērsa uz Euharistijas centrālo lomu Baznīcas dzīvē un misiju darbībā. Euharistijai ir cieša saikne ar kalpošanu. Vienā no savām homīlijām, sv. Jānis Hrizostoms norādīja, ka, ja mēs vēlamies pagodināt Kristus Miesu Baznīcā, mēs nedrīkstam paiet garām tiem, kuri ārā cieš no aukstuma, ir izsalkuši vai kaili. Viņš uzsver, ka Kristus vārdi: „Šī ir mana Miesa” un „to, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs neesat man darījuši” ir cieši saistīti. Lai pagodinātu Kristu, mums jāpagodina Viņa miesu cietējos. Euharistijas pielūgsme dziļi izmaina cilvēka sirdi. Tikšanās ar Kungu atver mūsu sirdi līdzcilvēkiem – īpaši trūcīgajiem. Tāpēc Euharistijas adorācijai ticīgo dzīvē jākļūst par vienotību, par dziļu saikni ar Kristu un Viņa Baznīcu. Šī saikne ir pamatā katra cilvēka un visas sabiedrības patiesai atjaunotnei. Foruma dalībnieki pauda pārliecību, ka tikšanās Seulā stiprinās pastorālajā darbā Āzijā iesaistīto laju un teologu savstarpējo sadarbību, lai kopējiem spēkiem veidotu labāku sabiedrību.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio
All the contents on this site are copyrighted ©.