2009-06-03 10:29:16

Papata go primi ukrainskiot predsedatel


Papata Benedikt XVI. go primi na 1. juni ukrainskiot predsedatel Viktor Ju{£enko na audiencija so negovite pratenici. Vo tekot na razgovorot se rasprava{e za sostojbata vo svetot, - kako {to stoi vo soop{tenieto na Pe£atniot ured pri Svetata Stolica - dodeka na bileteralnite odnosi se spomnuvaat dobrite odnosi pome|u Ukraina i Svetata Stolica, kako i na nekoi pogledi za podobruva˙e na sorabotkata na kulturen i na dru{tven plan. Izrazi æelba za prona|a˙e na re{enie za seu{te otvorenite pra{a˙a pome|u Dræavata i Crkvata, ne be{e propu{teno pridonesot koja ukrainskata zaednica go dava i Katoli£kata Crkva, i toa vo vospituva˙eto na hristijanskite vrednosti i vo nivnoto {ire˙e - e istakneto vo soop{tenieto. Na krajot, e naglaseno vaænosta na dijalogot pome|u hristijanite, so cel za promovira˙e na edinstvo i po£ituva˙e kon site.All the contents on this site are copyrighted ©.