2009-06-02 15:19:32

Pāvesta lūgšanu nodomi jūnijā


Jūnijā esam aicināti lūgties: Lai visnabadzīgākajām valstīm pievērstā starptautiskā uzmanība rosinātu konkrētākas palīdzības sniegšanu, īpaši, atbrīvojot tās no ārējā parāda smagās nastas.

Parādu dzēšana ir tikai viens no daudz plašāka mēroga uzdevuma aspektiem – norādīja Jānis Pāvils II grupai „Debt Campaign” adresētajā vēstījumā kristietības Lielās Jubilejas ietvarā, 1999. gada 23. septembrī. Svarīgākais pienākums ir nabadzības apkarošana un izskaušana. Pāvests pasvītroja, ka galvenais ekonomiskajā dzīvē ir pats cilvēks. Līdz ar to, pieņemtajiem ekonomiskā rakstura lēmumiem jākalpo cilvēkam. Valdībām jāgādā, lai no parādu dzēšanas gūtu labumu vistrūcīgākie. Tāpēc īpaši svarīgi ir investēt izglītībā un veselības aprūpē.

Tomēr parāda dzēšana ir steidzams uzdevums. Tas ir viens no nabadzības apkarošanas panākumu priekšnosacījumiem. Taču kāpēc šīs problēmas risināšana notiek tik lēni? – jautāja pāvests. Kāpēc parādu dzēšanas jomā manāma liela vilcināšanās? No tā visvairāk cieš nabagi. Jānis Pāvils II aicināja atbildīgās personas būt izlēmīgākām un nevilcināties steigties palīgā trūcīgajām zemēm, apliecinot, ka šī procesa ātrāka īstenošana ir iespējama.

Misiju nodomā šajā mēnesī esam aicināti lūgties: Lai visi katoļi pasaulē ar konkrētiem mīlestības darbiem atbalstītu lokālās Baznīcas, kas darbojas vietās, kur valda vardarbība.

Konkrēti mīlestības un solidaritātes žesti, un ekonomiskā palīdzība atklāj būtisku Baznīcas noslēpuma aspektu. Baznīca ir Kristus Mistiskā Miesa. Mēs visi esam tās locekļi. Savstarpējā solidaritātē atklājas Baznīcas komūnijas noslēpums. 1961. gada 30. augustā Vācija Bīskapu konference nāca klajā ar kādu jaunu iniciatīvu, proti, tika pieņemts lēmums Ziemassvētku liturģijas laikā vākt kolekti Latīņamerikas Baznīcai. Tādā veidā toreiz starp abām Baznīcām iesākās cieša sadarbība, kuras rezultātā izveidojās bīskapu akcija „Adveniat”.

2001. gada 30. augusta vēstījumā šīs organizācijas prezidentam Jānis Pāvils II pauda gandarījumu par padarīto. Četrdesmit gadu garumā Baznīcā notika auglīga sadarbība. Vācijas katoļi atbalsta savus brāļus un māsas Latīņamerikā. Viņi atbalsta priesteru, reliģisko ordeņu locekļu un laju formāciju, dievnamu, semināru un klosteru celtniecību, kā arī palīdz iegādāties automašīnas un citas lietas, kas nepieciešamas evaņģelizācijas darba sekmīgai veikšanai. Baznīca Latīņamerikā saņem no Vācijas materiālo palīdzību. Taču ar savu ticības vitalitāti tā mudina šīs Eiropas kontinenta zemes kristiešus būt garīgi stipriem un turēties pie savām kristīgajām saknēm.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio
All the contents on this site are copyrighted ©.