2009-06-01 17:07:13

Popiežius Benediktas XVI priėmė Ukrainos prezidentą


Popiežius Benediktas XVI pirmadienio rytą audiencijoje priėmė Ukrainos valstybės vadovą Viktorą Juščenką. Po šio audiencijos Ukrainos prezidentas, lydimas laikinai einančio pareigas Ukrainos užsienio reikalų ministro Volodymyro Chandogijaus susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcisio Bertone ir Sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominique Mamberti.

Nuoširdžiuose pokalbiuose, - informuoja notoje Šv. Sosto Spaudos salė, - buvo apžvelgta tarptautinė padėtis, su pasigerėjimu buvo keliami geri dvišaliai Ukrainos ir Šv. Sosto santykiai, kaip ir esamos perspektyvos giliau bendradarbiauti kultūrinėje ir socialinėje sferose. Išreiškiant norą teisingai išspręsti esamus atvirus Valstybės ir Bažnyčios santykių klausimus, buvo atkreiptas dėmesys į katalikų Bažnyčios įnašą į krikščioniškų vertybių ugdymą ir plėtrą Ukrainos visuomenėje bei į dialogo svarbą skatinat krikščionių vienybę, vieni kitų pagarbą ir taikų sambūvį. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.