2009-06-01 15:34:45

Lūgšanas vienotība ir jauno Vasarsvētku garants – pāvesta homīlija Svētā Gara nosūtīšanas svētkos


Baznīcai ir nepieciešama saticība, lūgšanas vienotība un garīgā askēze. Tas viss stiprina garu un palīdz ticīgajiem drosmīgi dzīvot dzīvi ar mīlestību. Par to Benedikts XVI runāja Svētā Gara nosūtīšanas svētku liturģijā. 31. maija priekšpusdienā Vatikāna bazilikā pāvests svinēja Euharistiju. Keļnes kamerkoris un orķestris atskaņoja Jozefa Haidna komponēto Misi, atzīmējot lielā mūziķa nāves 200. gadskārtu.

Skaidrojot svētdienai paredzētos Svēto Rakstu lasījumus, Benedikts XVI uzsvēra, ka Svētais Gars nonāca brīdī, kad mācekļi bija vienoti lūgšanā. Lai Vasarsvētku notikums skartu arī mūsu dzīvi mums vajag vērst lielāku uzmanību uz lūgšanu nevis tikai ārējo darbību. Pāvests norādīja uz simboliem, ar kādiem Svētie Raksti apzīmē Svēto Garu: vēju un uguni. „Miesai ir vajadzīgs gaiss, bet dvēselei Svētā Gara gaisma” – teica Benedikts XVI.

„Diemžēl, cilvēks ļoti ātri pierod pie sabiedrības radītajiem produktiem, kas piemēslo viņa prātu un sirdi. Tie ir attēli, kas aicina uz baudu un izpriecām, vardarbība, personas nicinājums. Tāds cilvēks runā, ka tā ir brīvība, neapzinoties, ka tas viss sagandē viņa dvēseli, sevišķi jaunās paaudzes prātu un sirdi. Tā ir nepareizi izprasta brīvība – skaidroja Benedikts XVI. – Vēja simbols palīdz mums apzināties, cik svarīga nozīme ir svaigam gaisam. Priecājamies, ka varam elpot svaigu gaisu: ne tikai ar plaušām, bet arī ar sirdi – ieelpot to garīgo gaisu, kas ir mīlestība”.

Pāvests uzsvēra, ka mūsdienu cilvēks cenšas pats sevi nolikt Dieva vietā. Uzskata, ka ir brīvs un neatkarīgs. Tiecas pēc visuma enerģijas, kas viņa rokās pavēršas pret cilvēci. Par to liecina Hirošimas un Nagasaki traģēdijas. Uguns, kas atjauno zemes vaigu, ir mīlestības uguns, kas nonāca pār apustuļiem Vasarsvētku dienā. Tikai Gars palīdz mums pārvarēt bailes, stiprina mūsu paļāvību un piepilda ar jaunu cerību – teica pāvests.

S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.