2009-06-01 18:48:06

A pápa két új segédpüspököt nevezett ki a római egyházmegyébe


Június elsején a Szentatya elfogadta Enzo Dieci római segédpüspök lemondását hivataláról, az egyházi törvénykönyv vonatkozó rendelkezése szerint, mivel a főpásztor betöltötte hetvenötödik életévét.
Egyúttal a pápa az egyházmegye segédpüspökeivé nevezte ki Guerino di Tora és Giuseppe Marciante prelátusokat, akik Róma északi, illetve keleti részének lelkipásztori szolgálatát irányítják majd.

Guerino di Tora hatvanhárom éves, a Római Pápai Szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1971-ben szentelték pappá, a Pápai Lateráni Egyetemen szerzett teológiai licenciátust, majd pedagógiát és pszichológiát tanult a Pápai Szalézi Egyetemen. 1995-ben pápai prelátussá nevezték ki, majd 1997-től a római egyházmegyei Caritas igazgatója.

Giuseppe Marciante ötvennyolc éves, 1980-ban szentelték pappá. Kezdetben szülőhelyén, Cataniában működött, 1993-től áll a római egyházmegye szolgálatában. Filozófiai és teológiai tanulmányait Cataniában végezte, majd a Pápai Gergely Egyetemen szerzett licenciátust missziológiából. Többek között plébánosi, prefektusi minőségben dolgozott az elmúlt években, 2001-ben pápai prelátussá nevezték ki. 2008-tól a római egyházmegyei tanácsosok testületének tagja.All the contents on this site are copyrighted ©.