2009-06-01 18:54:32

“XVI. Benedek pápa áldásával vette kezdetét a csíksomlyói búcsú”- Bodó Márta helyszíni tudósítása


A kolozsvári „Keresztény Szó” folyóirat és a „Vasárnap” c. hetilap felelős szerkesztőjének beszámolója: RealAudioMP3

„A borús–esős időjárás ellenére ismét hatalmas tömeg gyűlt a Kis- és Nagysomlyó-hegye közti nyeregbe a pünkösdi csíksomlyói búcsúra. A kommunizmus évtizedei után, amikor a búcsút korlátozni igyekeztek, a kegytemplom falai közé visszaszorítani, mára az esemény tömegméretűvé nőtt. Összmagyar találkozó, olykor politikai jelentéssel, de a kegyhely őrei, a ferences szerzetesek mindig is azon őrködtek s ma is azon igyekeznek, hogy a vallásos jelleget megőrizzék. Mára elindult és körvonalazódik a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó, a magyar Mária-kegyhelyeket összekötő gyalogos zarándokútvonal.

Az idei csíksomlyói búcsú a gyulafehérvári egyházmegye millenniuma jegyében állt. Az ünnepségsorozat tavaly szeptember 12-én kezdődött Csíksomlyón és ez év őszén, szeptember 29-én, az egyházmegye védőszentjének, Szent Mihálynak az ünnepén zárul.

A pünkösdi búcsús szentmise bevezetőjében Jakubinyi György gyulafehérvári érsek erről is beszélt. Utalt arra, hogy a millenniumi ünnepségre meghívták a pápát, aki a meghívást szívesen fogadta és személyes küldöttet, egy vatikáni kúriai bíborost delegált a szeptember végi ünnepségre. Jakubinyi érsek a híveknek elmagyarázta: „5100 püspökség tartozik a szentatyához, és az évfordulókra mind meghívják, de természetesen mindenüvé nem tud eljutni”. Majd a búcsúra érkezett hívekkel megosztotta a május 6-i vatikáni tartózkodása során XVI. Benedek pápával való találkozása személyes élményét, amikor néhány másodpercig fogadta őt a pápa. „Személyesen megköszöntem, hogy elfogadta a meghívást, és hogy szeptember 29-ére személyes küldöttet, egy bíborost küld...” Jakubinyi érsek elmondta: a pápa mosolyogva ránézett, és arra kérte, adja át mindenkinek szóló, szívből jövő, szeretetteljes köszöntését és áldását. Ezzel a Jakubinyi érsek által hozott pápai áldással indult a 2009-es csíksomlyói búcsú.

A gyulafehérvári egyházmegye millenniumi jelmondata: Krisztussal ezer esztendőn át... Ez egyrészt a múltra utal, a vérzivataros századokra, de arra is, hogy ha ennzi időn és nehézségen át megtartott Isten ezer évig, remélhetjük, hogy továbbra is megtart, mondta Jakubinyi érsek. Ugyanakkor figyelmeztetett: kettőn áll a vásár a magyar mondás szerint... Szent Pál sok közösségnek írt levelet, s ezek közül nagyon sok ma már sehol sincs... „Kérjük a Szűzanyát, segéljen minket, ahogy népünk mondja” – zárta bevezető szavait Jakubinyi György gyulafehérvári érsek

A csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt, az ünnepi évben azért ő volt a meghívott, mert a gyulafehérvári egyházmegye századokon át egyház-szervezetileg a kalocsai érseki tartomány része volt. Bábel Balázs beszédét így kezdte: „Egy nap olyan, mint ezer év, nekünk azonban beláthatatlanul hosszú idő – majd 1000 évig az egyházmegye a kalocsai egyházmegye része volt.” Elmondta: ő maga mint Asztrik püspök 90. utóda jött ide. Emlékeztetett az idén szintén jubileumot ülő ferences rend 800 évére is. „A jubileumok összekötnek egymással, múltunkkal, jövőnkkel, és mindazokkal, akik a közös keresztény hitben, nemzettudatban magyarnak, székelynek csángónak vallják magukat” – mondta a kalocsai érsek búcsús beszédében.

Személyes élményt is idézett: amikor papnövendék korában keresztény könyveket hozott Erdélybe, a határon megállították, a tiltott szellemi kincsek miatt még az útlevelét is elvették: ha akkor valaki azt mondta volna, hogy ő Erdély népének Csíksomlyón ünnepi prédikációt tart, sose hitte volna. Így kapcsolódnak a személyes sors és a közösség, a nemzet életének eseményei egymásba, s alkotnak egyetlen láncot annak, aki hittel éli életét. A válság, amelyre a búcsús szónok is utalt, sokrétű: a gazdasági összetevők mellett erkölcsi és értékválság is érezteti hatását. Krisztussal ezer esztendőt már átvészelt e nép, a csíksomlyói búcsúra érkezett zarándokok azért imádkoztak, hogy a következő ezer évet is Krisztussal, egységben teljen békében.”All the contents on this site are copyrighted ©.