2009-05-30 17:14:11

Zalecenia w odniesieniu do duszpasterstwa turystycznego w Europie


Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących opublikowała dokument końcowy europejskiego spotkania duszpasterzy turystyki, które odbyło się przed miesiącem w Rzymie. Dokument w sposób kompleksowy omawia działalność Kościoła na tym polu. Zwraca uwagę, że podróżowanie jest jedną z okazji do ewangelizacji, a także do odkrywania chrześcijańskiego dziedzictwa. Zdaniem uczestników spotkania, warto o tym pamiętać przy opracowywaniu przewodników w miejscach kultu. Na ten aspekt turystyki trzeba też w większym stopniu uwrażliwiać jej organizatorów. Ich obowiązkiem jest bowiem zaspokajać wszystkie potrzeby swych klientów, również duchowe. Wymaga to ściślejsze współpracy Kościoła z agencjami turystycznymi, a także dalszego rozwoju tzw. turystyki religijnej – czytamy w dokumencie końcowym europejskiego spotkania duszpasterstwa turystycznego.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.