2009-05-29 17:26:38

Zakony: plusy i minusy przekraczania granic


Postępująca decentralizacja Kościoła i życia konsekrowanego jest faktem. Dziś coraz bardziej przesuwamy się w kierunku peryferii – powiedział ks. Pascual Chávez Villanueva, generał salezjanów, a zarazem przewodniczący Unii Przełożonych Generalnych. Na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim zakończyło się trzydniowe posiedzenie unii. Obrady były poświęcone tematowi: „Zmiany geograficzne i kulturalne w instytutach życia konsekrowanego: wyzwania i perspektywy”. Generał salezjanów pozytywnie ocenił zachodzące aktualnie zmiany, które czynią zgromadzenia zakonne wspólnotami coraz bardziej wielokulturowymi. Przekraczanie granic geograficznych, kulturowych i społecznych jest bowiem powołaniem osób konsekrowanych – zauważył. Ks. Chávez przyznał jednak, że przemiany niosą też nowe problemy. Przejawiają się one w spadku powołań, a także w trudnościach, jakie napotykają powołania z prowincji, kiedy muszą się dostosować do życia i posługi w nowych, na przykład wielkomiejskich warunkach.

Unia Przełożonych Generalnych powstała w 1951 r. Zrzesza generałów zgromadzeń męskich. Jej posiedzenia odbywają się co pół roku.

kb/ zenit
All the contents on this site are copyrighted ©.