2009-05-28 16:36:09

Behovet av goda lärare och god utbildning i centrum för påven ord till de italienska biskoparna idag


(28.05.09) Påven tog upp både sociala och intellektuella ämnen med den samlade italienska biskopskonferensen i Paulus VI audienshall idag; ämnen som de italienska stiften är kallade att bemöta. Bland annat berörde Benedictus XVI behovet av bra lärare och sa att svårigheten att forma autentiska kristna, är sammanflätad med svårigheten att forma ansvarsfulla och mogna lärare; män och kvinnor, som är medvetna om det goda och om sanningen, och som sätter dessa i centrum av sin undervisning. Påven citerade aposteln Paulus som sa ”Ha mig till föredöme” (1 Kor 11,1). En sann lärare måste förena sin auktoritet med sitt föredöme då han undervisar dem som är anförtrodda honom.

Påven lovordade stiftens initiativ med namnet “Hoppets lån”. Ett solidaritetsinitiativ i finanskristider, för att stödja samhällets svagaste och de utsatta familjerna som drabbats av arbetslöshet. En slags nationell kollekt nästa söndag, som ska ligga till bas i en fond för dessa låntagare.

En annan fråga var försvaret av livet, något som vi sett hårt har satts på prov i Italien under det senaste året, med biskopskonferensens röst i abortfrågor och eutanasifrågor, som senast i fallet Eluana Englaro. De italienska stiften förenar sin manifestation under titeln ”Fria att leva. Älska livet hela livet ut.”, för att utforma samvetet i sanningen om den mänskliga personen.

De ”ja” och de ”nej” som manifestet uttrycker, sa påven, tyder på stark och konkret kärlek till alla medmänniskor, och tyder även på det brådskande behovet att både kulturellt och socialt radikalt forma och andligt urskilja när man berör det mänskliga livets värde.


All the contents on this site are copyrighted ©.