2009-05-26 17:21:59

Informator Konferencji Episkopatu Polski


Prawie 200 stron danych, mapy oraz barwne fotografie wszystkich biskupów polskich zawiera wydany właśnie Informator Konferencji Episkopatu Polski. W publikacji można znaleźć między innymi zdjęcia 44 katedr. Ich autorem jest Adam Bujak.

Kolejno przedstawiona został sama Konferencja, poszczególni biskupi i diecezje, a także Stolica Apostolska, w tym Kuria Rzymska.

Najobszerniejsza dokumentacja dotyczy samego Episkopatu Polski. Informator prezentuje wszystkie gremia Konferencji – skład personalny, zadania oraz dane teleadresowe. Podobne wiadomości zostały podane również w odniesieniu do poszczególnych diecezji.

R. Łączny, kai
All the contents on this site are copyrighted ©.