2009-05-23 17:41:28

Uloga informatičkih tehnologija


Msgr. Francesco Follo, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji Ujedinjenih naroda za odgoj, znanost i kulturu (UNESCO), je na 181. zasjedanju izvršnoga vijeća te organizacije, održanom prošlih dana u Parizu, govorio o informatičkim tehnologijama, odgoju za sve te o međukulturalnome odgoju. Predstavnik Svete Stolice je u tri navrata govorio o raznim temama nadahnutim na jednome pozivu: čovjeka, shvaćena kao osobu s vlastitim dostojanstvom, učiniti primarnim ciljem komunikacija i odgoja. Govoreći o informatičkim tehnologijama i komunikaciji, msgr. Follo je rekao da Sveta Stolica ohrabruje napore u tehnološkoj i informatičkoj izobrazbi u zemljama u razvoju pod uvjetom da se ona ne ograničuje na tehničko-profesionalnu dimenziju, nego da vodi računa o čovjeku, odnosno o razvoju osobe, o poštivanju drugoga i o općem dobru. Sveta Stolica istovremeno podupire borbu UNESCO-a protiv zloporabe i manipuliranja informiranja – ustvrdio je msgr. Follo.
Stalni promatrač Svete Stolice istaknuo je također potrebu da se svima jamči prikladan odgoj, poglavito u zemljama u razvoju kao i u Africi. Msgr. Follo je predložio dvije temeljne strategije: prije svega vrjednovati školu u kojoj učenik uči osnovna životna pravila. Škola je „u prvom redu mjesto druženja“, gdje se uči živjeti u društvu, poštivati drugoga, slušati i dijeliti, prema osnovnoj zapovijedi ljubavi. Druga pak strategija je jednakopravan pristup školovanju muškarca i žena. Muškarac i žena imaju komplementarne karizme – primijetio je msgr. Follo – postoje tipične muške vrline, poput utopije, kreativnosti, diplomacije i vještine, te tipične ženske vrline poput realizma, pozornosti, otpornosti, upornosti i sposobnosti komuniciranja. Odgoj stoga mora poticati prihvaćanje spolnoga identiteta tako da mladići i djevojke nauče iskreno očitovati posebnost svoga poziva. Tim više što je glavni cilj odgoja oblikovanje slobodnih bića imajući u vidiku tri kriterija: otvaranje prema drugome, duhovni i tjelesni razvoj, te svijest o sebi i drugome.
Osvrćući se na međukulturni odgoj, rekao je kako postoji težnja da se odgoj usmjeri na čisto produktivni kalup, te da jednostrano usmjeravanje odgoja prema kriterijima učinkovitosti može imati veoma teške posljedice. Sadašnja financijska kriza – istaknuo je msgr. Follo – što se toga tiče veoma je poučna. Jedino osoba koja shvaća odnos s drugima, bez obzira na kriterij produktivnosti, može ocijeniti stvari u njihovoj pravoj vrijednosti, jer su društveni odnosi cilj a ne sredstvo. Stoga odgoj – dodao je – potpuno ispunjava svoj poziv ako mladi svjesno ulaze u dodir s drugim kulturama i religijama, učeći tako jedni od drugih. U tome pouke imaju bitnu ulogu jer moraju mladima dati pozitivno gledanje na stvarnost, očitujući kako teološka pitanja nisu protiv razuma, nego su , naprotiv, njegov vrhunac – zaključio je msgr. Follo.All the contents on this site are copyrighted ©.