2009-05-20 16:09:25

I Mellanöstern, Guds välsignade jord verkar det omöjligt att komma ur våldets spiral, men ingenting är omöjligt för Gud, sade Benedictus XVI om Heliga Landet vid onsdagens audiens


(20.04.09) Vid onsdagens audiens på Petersplatsen gjorde Påven som han brukar efter en resa, en åter blick på resans viktigaste moment. I Mellanöstern, Guds välsignade jord, verkar det omöjligt att komma ur våldets spiral, sa han, men ingenting är omöjligt för Gud. Alla troende måste lämna bakom sig fördomar och viljan att dominera och följa det viktigaste budordet , älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Han repeterade även idag med kraft sin uppmaning , att vi aldrig må glömma Förintelsens skrämmande tragedi.

Men vi ska som vanligt höra Påvens ord till de engelsktalande deltagarna:
Min senaste resa till Heliga Landet var en pilgrimsfärd till vår tros källor och ett pastoralbesök till de kristna församlingarna i länderna för vår Herres födelse, död och uppståndelse. Jag tackar de civila myndigheterna, den latinske patriarken och biskoparna i de lokala kyrkorna, franciskanbröderna som övervakar Heliga Landet och alla andra som gjort insatser för resan. Under mitt besök var min stora önskan att komma som en fredens pilgrim och påminna judar , kristna och muslimer i samma grad om vårt engagemang i tron på en enda Gud, för att verka för respekt, försoning och samarbete i fredens tjänst..


I Jerusalem, fredens stad som är helig för de tre, stora monoteistiska traditionernas efterföljare var detta det budskap jag bringade till de Helig platserna och speciellt till Klagomuren och kupolen på Tempelberget. Ett av de högtidligaste ögonblicken var åminnelsen av förintelsens offer i Yad Vashem. Mitt besök i de lokala kyrkorna fick sin kulmen med mässorna som vi firade i Amman, Jerusalem, Betlehem och Nasaret. Min pilgrimsfärd slutade med bön på Golgata och framför den Heliga Graven, den tomma grav som fortsätter att sprida hoppets budskap till individerna och till hela den mänskliga familjen. Med tacksamhet för denna pilgrimsfärds många välsignade gåvor ber jag er att ena er med mig i bön för Främre Österns kyrka och fredens gåva i hela området.


Vid slutet av audiensen gjorde Påven på engelska en appell inför Världsdagen för kommunikationerna.

Följande söndag firar kyrkan Kommunikationernas världsdag. I mitt budskap detta år vill jag be alla dem som utnyttjar de nya teknologierna i kommunikationerna, särskilt då de unga, att använda dem på ett positivt sätt och att inse möjligheterna man har med dessa medel för att bygga upp vänskapsband och solidaritet som kan bidraga till en bättre värld.

De nya teknologierna har medfört stora förändringar för de sätt på vilka nyheter och information sprids och om hur folk tar kontakt och relaterar till varandra.. Jag vill uppmuntra alla som går in på nätet att vara varsamma och bevara och verka för en kultur i respekt, dialog och verklig vänskap där sanningens , harmonins och kunskapens värden kan blomstra.
Och speciellt vänder jag mig till er unga: bär vittnesbörd om er tro i den digitala världen. Utnyttja dessa nya teknologier för att göra evangeliet känt , så att de goda nyheterna om Guds obegränsade kärlek för alla folk åter kommer att höras på nya vägar längs vår växande , teknologiska värld.
All the contents on this site are copyrighted ©.