2009-05-16 17:44:35

Ukraina: ingres bp. Buczka


W katedrze Wniebowzięcia Matki Bożej w Charkowie 16 maja odbył się ingres nowego, drugiego już ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej. Bp Marian Buczek, dotychczasowy koadiutor, przejął odpowiedzialność za diecezję od bp. Stanisława Padewskiego, który złożył rezygnację ze względu na wiek.

W uroczystości wzięli udział: nuncjusz apostolski na Ukrainie, abp Ivan Jurković, metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, sześciu biskupów rzymskokatolickich oraz jeden greckokatolicki. Kard. Marian Jaworski wysłał list gratulacyjny. Episkopat Białorusi reprezentowali bp Władysław Blin z Witebska oraz bp Antoni Dziemianko z Mińska. Jedynym z Polski był bp Grzegorz Kaszak z Sosnowca. Przybyli także przedstawiciele Cerkwi prawosławnej, ormiańskiego Kościoła apostolskiego oraz niemieckiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Byli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz obwodowych i miejskich Charkowa oraz liczni wierni.

Abp Jurković w imieniu Ojca Świętego przywitał nowego ordynariusza, przypominając, że biskup ma być jak kapitan statku, który prowadzi łódź Kościoła ku najpewniejszej mecie. Jednocześnie ma on być człowiekiem wizji, który patrzy w przyszłość, oraz opiekunem biednych, wdów i ubogich. Po wprowadzeniu bp. Mariana Buczka na tron biskupi przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli mu homagium. Następnie rozpoczęła się Msza Święta jako wyraz wdzięczności za wszystkie łaski otrzymane przez diecezję i nowego ordynariusza. Liturgię sprawowano w dziewięciu językach (angielskim, hiszpańskim, łacińskim, polskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, wietnamskim i włoskim).

Obecnie wiernych i nowego ordynariusza czeka wielkie zadanie – budowa domu biskupiego i parafialnego w Charkowie. Kapłani oraz biskup mieszkają w trudnych warunkach. Brak jest pomieszczenia dla kurii biskupiej oraz biura parafialnego. Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się w metalowych barakach budowlanych. Biblioteka ekumeniczna mieści się w wieży katedry.

Diecezja charkowsko-zaporoska jest terytorialnie największą diecezją na Ukrainie. Zamieszkuje ją około 20 mln ludzi, z których 60 tys. to katolicy. W 50 parafiach pracuje tam 19 księży diecezjalnych i 32 zakonnych. W seminarium przygotowuje się do kapłaństwa 10 kleryków.

ks. S. Oleszko, Charków; P. Wyszkowski OMI, Kijów
All the contents on this site are copyrighted ©.