2009-05-14 18:22:59

Msza w Nazarecie


Kolejnym punktem papieskiej pielgrzymki było miasto Zwiastowania, miasto św. Rodziny. „Kiedy dojeżdżamy do Nazaretu od strony południowej, od Jerozolimy – opowiada ks. Krzysztof Napora SCJ – to jest taki zadziwiający moment, gdy z płaskiej jak stół równiny musimy wspiąć się serpentynami, by dotrzeć do miasta Nazaret. Jak żywa staje przed oczyma scena z Ewangelii, kiedy mieszkańcy Nazaretu porwali Jezusa i wyprowadzili Go na skraj urwiska, przy którym ich miasto się znajdowało, aby Go strącić”.

Dziś to rozległe zbocze było miejscem papieskiej Mszy. Przybyło na nią 45 tys. wiernych. To najliczniejsze zgromadzenie liturgiczne tej pielgrzymki – w Nazarecie żyje wszak najwięcej chrześcijan w całej Ziemi Świętej. Zgotowali oni Benedyktowi XVI wręcz entuzjastyczne przyjęcie. „Niech żyje Papież! Witaj w kolebce chrześcijaństwa!” – tymi i innymi okrzykami po arabsku witali Ojca Świętego. Msza stanowiła oficjalne zakończenie obchodzonego w tutejszym Kościele Roku Rodziny. W koncelebrze było 250 kapłanów i 40 biskupów. W papieskiej liturgii uczestniczyło 7 tys. członków Drogi Neokatechumenalnej, w tym 567 osób z Polski.

Hic verbum caro factum est! – w ten sposób abp Elias Chacour, witając Papieża, przypomniał, że to właśnie w Nazarecie Słowo stało się ciałem. Zwierzchnik katolików obrządku melchickiego, którzy w Galilei stanowią większość chrześcijan, powiedział, że Kościół głosi tu Ewangelię pomimo wielkich trudności. Wymienił wśród nich przygnębiający fakt emigrowania chrześcijan z Ziemi Świętej oraz dramat ludzi wysiedlonych przez Izrael z kilku wiosek Galilei, którzy chcieli wrócić do swych domów. Za absolutny priorytet uznał katolickie szkolnictwo, będące narzędziem zarówno w szerzeniu chrześcijańskiego orędzia, jak i pojednania. „Walczy ono o przetrwanie pośród wielkich ofiar, jednak idziemy do przodu” – powiedział abp Chacour.

Bryłę papieskiego ołtarza umieszczono na specjalnie usypanym wzniesieniu, by mogła być lepiej widoczna. Przed skwarem dnia celebransów chroniło zadaszenie na kształt łodzi unoszonej falami obłoków. Przed ołtarzem kwiatami otoczono odnalezioną przed 20 laty ikonę Matki Bożej z Ilij.

Wspólnota galilejskich chrześcijan jest różnorodna. Języki dzisiejszej liturgii to łacina, greka, arabski i angielski. Intencje modlitwy wiernych dodatkowo przedstawiono również po hebrajsku, włosku, francusku i hiszpańsku. Na zakończenie Eucharystii Papież poświęcił trzy kamienie węgielne: pod Międzynarodowe Centrum Rodziny, Park Pamięci Jana Pawła II oraz Uniwersytet nazwany imieniem Benedykta XVI. Uczelnia będzie pierwszą arabską instytucją chrześcijańską tego typu w Izraelu. Park powstanie na Górze Błogosławieństw, gdzie Jan Paweł II odprawił Mszę w roku 2000. Projekt ten zostanie zrealizowany dzięki hebrajskiej fundacji „Karen Kayemet LeIsrael” (KKL) oraz Ministerstwu Turystyki. Centrum w mieście św. Rodziny ma być światowym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin.

J. Polak SJ, Ziemia Święta, rv
All the contents on this site are copyrighted ©.