2009-05-14 16:15:50

"Avvisa hatets och fördomarnas kraft, som dödar människans själ, redan innan kroppen dör". Benedictus XVI firar mässa i Nazareth


(14.05.09) Påven Benedictus XVI:s pilgrimsfärd går mot sitt slut - imorgon reser han tillbaka till Rom efter en intensiv vecka i Jordanien, Israel och Palestina. Resans sista mål var Nazareth – där man kan säga att allting började, med Guds kraftfulla ingripande i historien för världens frälsning. Nazareth som såg Jesus växa upp innan världen kände honom.
 Nazareth i Galiléen i norr, ligger 11 mil från Jerusalem och påven åkte dit i helikopter. 45.000 personer väntade honom vid hans ankomst, till utomhusmässan vid det branta berg som Nazareths folk ville störta ner Jesus från, strax utanför stan – en händelse vi kan läsa om i början av Lukasevangeliet. Organisatörerna hade räknat med att 40 000 personer skulle delta vid mässan som firades på latin, men de var alltså fler. Denna mässa är den med flest antal deltagare någonsin i det Heliga Landet.

Vad skulle påven välja att tala om i Nazareth om inte familjen. ”Vi behöver alla återvända till Nazareth”, började påven sin predikan och citerade sin företrädare Paulus VI berömda ord. ”Begrunda och återupptäcka, den Heliga Familjens tystnad och kärlek, modell för varje kristen familj”, sa påven och reflekterade om hur familjen ingår i Guds plan, och bygger på livslång trohet mellan man och kvinna, vigda i äktenskap och öppen för Guds gåva som är nytt liv.

Hur mycket behöver inte män och kvinnor i vår tid, återvända till denna grundläggande sanning, som även är samhällets grund, och hur viktig är inte de giftas vittnesbörd, i medvetandets mognad och i uppbyggandet av kärlekens civilisation!

”I familjen ses varje person för vad den är i sig, och inte bara ett medel för att nå andra mål”, sa påven och pekade på att redan i detta ser vi vilken avgörande roll familjen utgör för en rättvis och välfungerande samhällsstruktur. Men framför allt betonade påven familjens värde i uppgiften att forma, fostra och bilda. ”Aposteln Paulus tar instinktivt familjen som modell när han ska beskriva de dygder som gör kyrkan till en kropp”, samtidigt som en kärnfamilj kallas att i sin lilla skala vara ”Hemmets kyrka”, som präglas av bön och kärleksfull omsorg för alla dess medlemmar .

Påven uppmärksammade personerna i den Heliga Familjen. Maria påminner oss om den uppgift som Gud har gett kvinnan, liksom deras särskilda talenter och karisma. ”Kvinnorna har en avgörande roll i skapandet av en mänsklig ekologi”, sa påven, ”som världen är i så stort behov av. Den miljö där barnen lär sig att älska och uppskatta andra, att vara ärlig och respektfulla, att utöva dygder som barmhärtighet och förlåtelse”.

Vidare den Helige Josef, ”vars trohet till löften, integritet, manliga fromhet och hans hårda arbete”, påven valde att belysa.” I snickare från Nasaret ser man hur kärleksfull auktoritet är så mycket mer produktiv än den som strävar efter att dominera”, sa påven och påpekade att även här är det exempel för världen, som behöver lugna trogna starka män som utför sitt ledarskap som Josef!”

Och slutligen vände påven våra blickar till barnet, Jesus, och riktade en särskild tillitsfull uppmaning till de samlade barnen och ungdomarna under mässan, och som så ofta visade han att han lägger värde vid deras uppgifter och har förtroende för dem. ”Det Andra Vatikankonciliet lär att barnen har en särskild roll för att hjälpa föräldrarna att växa i helighet (jfr Gaudium et spes, 48). Jesusbarnet lär er inte bara att visa era föräldrar respekt,
Utan också att hjälpa dem att utforska kärleken som gör våra liv mer fullkomliga. I den Helige Familj från Nasaret, är det Jesus som lär Maria och Josef något av storheten i kärleken till Gud, den yttersta källan till all kärlek”.

Påven avslutade sin predikan med uppmaningen att förnya vår uppgift att sprida kärlek och respekt i vår omvärld. Det här berget påminner oss om att Herrens budskap ibland väckte motstånd och konflikt bland sina åhörare. Må var och en avvisa hatets och fördomarnas förstörande kraft, som dödar människans själ, redan innan kroppen dör”, sa påven och vände sig till Maria med bönen att hon må öppna våra öron till Herrens ord, och inspirera oss till djärva beslut och styra våra steg på fredens väg.
All the contents on this site are copyrighted ©.