2009-05-11 18:25:22

Popiežiaus vizitas pas Izraelio prezidentą


Po sutiktuvių ceremonijos Telavivo oro uoste Popiežius straigtasparniu nuvyko į Jeruzalę. Po maždaug pusę valandos trukusio skrydžio stragtasparnis nutūpė Jeruzalės Scopus kalne. Čia popiežių pasitiko Jeruzalės meras Nir Barkat. Tuomet popiežius Benediktas XVI nuvyko pietų į Apaštališkąją delegatūrą, kuri ateinančias penkias Apaštališkosios piligrimystės Šventojo Žemėje dienas bus jo laikinieji namai.

Po pietų ir popietinio poilsio popiežius Benediktas XVI su mandagumo vizitu aplankė Izraelio valstybės vadovą. Prezidentas Simon Peres yra kilęs iš Baltarusijos. Jis gimė Višnieve 1923 metais ir su šeima emigravo į Telavivą 1934 metais. Buvęs Izraelio užsienio ir gynybos ministras, vicepremjeras ir premjeras, 2007 metais buvo išrintas devintuoju Izraelio prezidentu. 1994 metais jis su Izraelio premjeru Yitzhak Rabin ir palestiniečių prezidentu Yasser Arafatu buvo išrinktas Nobelio taikos premijos laureatu už pastangas Artimųjų Rytų taikos procese.

Susitikime, kuriame dalyvavo apie trys šimtus valstybės pareigūnų ir Šventosios Žemės Bažnyčios atstovų, Popiežius priminė pagrindinį apaštališkosios piligrimystės tikslą – melsti Dievą suteikti Artimiesiems Rytams ir visai žmonijai brangią vienybės ir taikos malonę.

Taika yra dieviškoji malonė, Visagalio pažadas žmonijai, o religijų įnašas į taikos paieškas glūdi nuoširdžiame ir vieningame Dievo ieškojime. Būtent dinamiškas Dievo buvimas suburia širdis ir laiduoja vienybę. Žmonių vienybės pagrindą sudaro Dievas, esantis tobulai vienatinis ir visuotinas, sukūręs vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą ir panašumą tam, kad pritrauktų mus į savo dievišką gyvenimą taip, kad visi būtų vieną. Todėl svarbu religijų vadams suvokti, kad bet koks pasidalijimas ir įtampa, bet koks polinkis žvelgti tik į save arba įtarinėti tikinčiuosius arba jų bendruomenes gali labai paprastai atvesti prie prieštaravimo, aptemdančio Visagalio vienatiniškumą, išduodančio mūsų vienybę ir prieštaraujančio Vieninteliam, kuris save apreiškia kaip turtingą meile ir pasitikėjimu.

Popiežius kalboje apžvelgė taikos ir saugumo problemas, paragino siekti teisingumo visiems principo įgyvendinimo, išsakė skausmą dėl šeimų, kurioms nelemta džiaugtis taika ir ramybe. Jeruzalė, nuo seno būdama skirtingos kilmės tautų kryžkele, suteikia žydams, krikščionims ir musulmonams pareigą ir privilegiją kartu liudyti taikų sambūvį, kurio taip ilgai trokšta vienatinio Dievo garbintojai, - kalbėjo Šv. Tėvas.

Anot popiežiaus, yra tik vienas būdas apsaugoti ir sutvirtinti saugumo, vientisumo, teisingumo ir taiko poreikius, vertybes, kurios yra neatskiriamos Dievo planuose pasauliui: jas vykdant! Jomis gyvenant! Joks individas, jokia šeima, bendruomenė ar tauta nėra atleisti nuo pareigos gyventi teisingume ir siekti taikos. Valstybių pareigūnų pareiga yra užtikrinti saugumą tautai, kuriai tarnauti buvo išrinkti.

Tegul nuoširdus širdžių atsivertimas laiduoja tvirtą ryžtą siekti taikos ir saugumo per teisingumą kiekvienam, - kalbėjo Benediktas XVI.

Izraelio prezidentas Peres susitikime Šventąjį Tėvą pavaišino kviečių grūdais ir figų vaisiais bei pranešė, kad Žemės ūkio instituto išvystyta ypatinga kviečių rūšis, kuri neša dvigubą derlių, buvo pavadinta „Benedikto XVI kviečiais“, o figų rūšis buvo pavadinta „Nazareto figomis“ Popiežiaus piligrimystei į Šventąją Žemę atminti. Ceremonijos metu Izraelio prezidentas su Šventuoju Tėvu prezidentūros kieme pasodino taiką ir brolystę simbolizuojantį alyvmedį. Susitikimo metu popiežiaus garbei buvo surengtas vaikų choro koncertas.(sk)All the contents on this site are copyrighted ©.