2009-05-11 18:20:11

Atsisveikinimo ceremonija Ammano oro uoste


Popiežių Ammano oro uoste išleido Jordanijos karalius Abdullah II su karaliene Rania. Atsisveikinimo ceremonijoje Šventasis Tėvas dėkojo karaliui ir kitiems jo šeimos nariams už svetingą priėmimą ir suteiktą galimybę aplankyti Jordaniją. Popiežius pasidžiaugė jam suteikta proga dalyvauti įvairių katalikiškų iniciatyvų inauguracijoje, tame tarpe dviejų naujų bažnyčių ir katalikiško universiteto kertinio akmens pašventinimo ceremonijose.

Prisiminęs vieną iš svarbiausių kelionės Jordanijoje įvykių, apsilankymą Al-Hussein Bin Talal mečetėje, popiežius Benediktas XVI paragino jordaniečius, tiek krikščionis, tiek musulmonus, toliau tvirtinti religinį pakantumą, leidžiantį skirtingų bendruomenių atstovams sugyventi taikiai, gerbiant vieniems kitus. Šventasis Tėvas įsakmiai įvertino Jordanijos karaliaus Abdullah II dedamas ypatingas pastangas skatinti tarpreliginį dialogą, drauge dėkojo jam už Jordanijos krikščionių globą. Atvirumo dvasia, - sakė popiežius, - ne tik padeda skirtingų Jordanijos etninių bendruomenių atstovams sugyventi taikiai ir darniai, bet ir prisidėjo prie toliaregiškų Jordanijos politinių iniciatyvų kurti taiką visame Artimųjų Rytų regione.

Kreipdamasis į Jordanijos katalikus popiežius visos Bažnyčios vardu padėkojo visiems, kurie Jordanijoje prižiūri piligrimų lankomas šventąsias vietas ir visus, kurie prisidėjo rengiant šeštadienio Mišparus šv. Jurgio katedroje ir sekmadienio rytą Tarptautiniame stadione aukotas Šv. Mišias. Aptaręs neišdildomą įspūdį, kurį jam paliko velykinių apeigų šventimas su skirtingų apeigų katalikais, Šventasis Tėvas juos ragino visuomet likti ištikimais savo krikšto pažadams, atmenant, jog pats Kristus buvo Jono pakrikštytas Jordano upėje. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.