2009-05-09 17:55:58

Benedykt XVI w katedrze melchickiej w Ammanie


Po obiedzie z orszakiem papieskim w nuncjaturze apostolskiej w Ammanie Benedykt XVI udał się do melchickiej katedry św. Jerzego. Świątynia konsekrowana dwa lata temu jest nową siedzibą wikariusza patriarchy Grzegorza III Lahama, którym w Jordanii jest Yasser Ayyach, melchicki arcybiskup Petry i Filadelfii.

„Patrzymy na tę wizytę jako na Bożą łaskę dla całego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza dla Ziemi Świętej – powiedział melchicki hierarcha Radiu Watykańskiemu. – Przychodzą mi na myśl słowa Jezusa skierowane do Piotra: Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On przybywa tu, aby nas umocnić i dodać sił na dalszą drogę chrześcijańskiego świadectwa. W Jordanii jest wiele obrządków, zarówno katolickich, jak i prawosławnych. Mamy tu Kościół rzymskokatolicki, są katoliccy melchici, syryjczycy, ormianie, koptowie, maronici oraz chaldejczycy, którzy przybyli z Iraku. Jest to kraj niemal wszystkich obrządków. Ta wizyta ma więc i aspekt ekumeniczny”.

Na modlitwę z Papieżem prowadzoną w rycie melchickim przybyli księża i zakonnicy różnych obrządków katolickich oraz członkowie ruchów kościelnych. Oprócz śpiewu Benedykta XVI powitał entuzjazm duchownych, którzy wypełnili obszerną świątynię. Patriarcha Laham witał Papieża jako „Ojca ojców i Pasterza pasterzy”. Wspólnota żywymi brawami przyjęła zapewnienie patriarchy: „Nie wyjedziemy stąd, pozostaniemy tutaj, jako wierni następcy Piotra”. „Twa wizyta – dodał hierarcha – jest dla nas znakiem nadziei”.

jp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.