2009-05-07 17:30:31

Watykan: audiencja dla Gwardii Szwajcarskiej


Wieczne Miasto to centrum Kościoła powszechnego, który, zachowując jedność wiary z Papieżem, jest międzynarodowy i obejmuje cały świat. Dlatego służba u boku Biskupa Rzymu ma wymiar uniwersalny – wskazał Benedykt XVI, spotykając się ze swymi gwardzistami oraz ich krewnymi i przyjaciółmi. Wśród nich było 32 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej, którzy 6 maja złożyli przysięgę.

„Waszą służbę, którą pełnicie dzień i noc w Pałacu Apostolskim oraz na posterunkach w Państwie Watykańskim, można ogarnąć jednym spojrzeniem. A jednak jest ona zarazem uniwersalna. Szybko będziecie mogli się zapoznać z trzema wymiarami, które obejmują was jakby koncentryczne kręgi. Waszym zadaniem jest chronić Następcę Apostoła Piotra. Pełnicie tę służbę przede wszystkim w domu Papieża. Pełnicie ją w Rzymie, z dawien dawna nazywanym «Wiecznym Miastem». A tutaj, u grobów Apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieszka Papież, znajduje się serce Kościoła katolickiego. Gdzie zaś jest serce i centrum, tam też obecny jest cały świat”.

Papież wyraził gwardzistom szwajcarskim nadzieję, że czas spędzony na służbie wojskowej w Rzymie sprzyjać będzie ich rozwojowi duchowemu i ludzkiemu.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.