2009-05-05 17:37:42

Togo: biskupi o sytuacji politycznej


„Państwo nie jest prywatną własnością w służbie osobistych czy partyjnych interesów. Należy szukać wspólnych dla wszystkich korzyści, które mają pierwszeństwo przed interesami indywidualnymi czy grupowymi”. Przypomnieli o tym biskupi Togo w przesłaniu z okazji rocznicy uzyskania niepodległości (27 kwietnia). W dokumencie znajdujemy aluzje do niedawnej (z nocy z 12 na 13 kwietnia) próby zamachu stanu, który ujawnił istniejące napięcia polityczne. Episkopat zwraca uwagę na niejasne kulisy nieudanego przewrotu, w którym wziął udział brat prezydenta Faurego Gnassingbé – Kpatcha. Przypomina, że do władzy nie można dochodzić przemocą i naruszaniem prawa. Z drugiej strony także sprawcy zamachu powinni zostać osądzeni sprawiedliwie i jawnie. Biskupi Togo wzywają wiernych do modlitwy o pokój w ojczyźnie, która w przyszłym roku będzie obchodzić półwiecze niepodległości. Apelują, by ta sytuacja „nie wywoływała zniechęcenia, bądź ducha buntu czy zemsty”, ale „obudziła patriotyzm nakierowany na autentyczne pojednanie”.

tc/ misna
All the contents on this site are copyrighted ©.