2009-05-04 16:37:27

CCEE: konferencje o nauczaniu religii w Europie


4 maja w Rzymie rozpoczął się XI Europejski Kongres o Katechezie, zorganizowany przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Do Wiecznego Miasta przyjechali przedstawiciele 27 episkopatów, głównie przewodniczący krajowych komisji ds. katechezy. Polskę reprezentują księża Roman Murawski i Piotr Tomasik. Spotkanie zostało przygotowane przez nowego prymasa Anglii i Walii, abp. Vincenta Nicholsa. Jego temat brzmi: „Wspólnota chrześcijańska a pierwsza ewangelizacja”. Każdy z czterech dni obrad jest poświęcony różnym podejściom do tego zagadnienia. Pierwszego dnia dominują kwestie teologiczne. O wprowadzenie w tematykę obrad został poproszony kard. Walter Kasper. „Dlaczego współczesny Kościół zmierza do pierwszego głoszenia Ewangelii” – to tytuł jego wystąpienia. Następnie obrady będą poświęcone podejściu kulturowemu. Wykład wprowadzający wygłosi ks. prof. Michael Gallagher SJ. 6 maja przedstawiciele poszczególnych krajów będą się dzielić swoimi doświadczeniami. W ostatnim dniu kongresu tematem obrad będą zagadnienia eklezjologiczne, a konkretnie misyjność Kościoła.

Natomiast w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, również z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy, zorganizowano dziś spotkanie na temat nauczania religii w Europie. Jego celem jest przedstawienie wyników niemal trzyletnich badań o szkolnych lekcjach religii. Zostały nimi objęte wszystkie kraje kontynentu. Ukazują one różne modele nauczania, od religioznawstwa po katechezę. Wynika z nich również pozytywny wpływ religii na umacnianie europejskiej tożsamości i konsolidację Starego Kontynentu. Jednodniowe obrady zakończy dyskusja panelowa na temat: Instytucje europejskie i nauczanie religii, z udziałem m.in. ks. Piotra Mazurkiewicza, sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

kb/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.