2009-05-01 10:44:55

Papieskie intencje modlitewne na maj


Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w maju 2009 r., aby wierni świeccy oraz wspólnoty chrześcijańskie w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.

Do refleksji na ten temat posłużyć może to, co Jan Paweł II powiedział 7 grudnia 2000 r. do ruchu Serra International, który zrzesza świeckich zajmujących się budzeniem i wspieraniem powołań kapłańskich. Jego patronem jest bł. Junipero Serra, XVIII-wieczny hiszpański franciszkanin, misjonarz Kalifornii. Ruch powstał w USA w 1935 r., rozciągając z czasem działalność na 35 krajów świata. Przybyłym do Rzymu pielgrzymom Roku Świętego Ojciec Święty przypomniał, że dla sprawy powołań najważniejsza jest modlitwa. Modlitwa o powołania to szkoła życia. „Modląc się o powołania, uczymy się patrzeć z ewangeliczną mądrością na świat oraz na potrzebę życia i zbawienia, która jest udziałem każdego człowieka. Doświadczamy też miłosierdzia i współczucia Chrystusa wobec ludzkości”.

Obok modlitwy dla budzenia powołań bardzo ważne jest osobiste świadectwo – wskazał Papież pielgrzymom z ruchu Serra International. W ten sposób wytwarza się „kultura powołaniowa”, dzięki której powoływani przez Boga stają się zdolni, by je usłyszeć i odpowiedzieć. Każdy ochrzczony ma swą specyficzną misję. Szczególne znaczenie ma misja związana z kapłaństwem czy życiem konsekrowanym, gdyż jej celem jest wzrastanie kościelnej wspólnoty w świętości – powiedział Jan Paweł II.

Benedykt XVI poleca też na maj 2009 r. intencję misyjną. Mamy się modlić, aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić Ewangelię na całym świecie.

Ojciec Święty podjął to zagadnienie przed dwoma laty w orędziu na 81. Światowy Dzień Misyjny z 27 maja 2007 r. Jego temat brzmiał: „Wszystkie Kościoły dla całego świata”. „Jest to – czytamy w papieskim przesłaniu – wezwanie skierowane do Kościołów lokalnych na każdym kontynencie”. Mają one wspólnie sobie uświadomić, „jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i trudnych wyzwań naszej epoki”.

Papież zwraca uwagę, że do ofiarnego udziału w misji powołane są również „Kościoły, które powstały w wyniku niedawnej ewangelizacji. Wspólnoty te nieustannie się rozrastają, choć napotykają na drodze swego rozwoju niemałe trudności i przeszkody. W niektórych na szczęście jest pod dostatkiem kapłanów i osób konsekrowanych, tak że mimo licznych potrzeb lokalnych wysyłają wielu z nich do pracy duszpasterskiej i służby apostolskiej w innych krajach, również w regionach dawno już zewangelizowanych. Urzeczywistnia się w ten sposób opatrznościowa «wymiana darów», która przynosi korzyść całemu mistycznemu Ciału Chrystusa. Gorąco pragnę, aby współpraca misyjna stawała się coraz intensywniejsza, a także wykorzystywała potencjał i charyzmaty wszystkich stron” – dodaje Benedykt XVI. Przytacza też słowa swego poprzednika z encykliki Redemptoris missio (n. 62): „Młode Kościoły powinny jak najprędzej czynnie uczestniczyć w powszechnym dziele misyjnym Kościoła, wysyłając od siebie misjonarzy do głoszenia Ewangelii na całym świecie, chociażby same cierpiały na brak kapłanów”.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.