2009-04-27 16:38:57

Kenia: sympozjum o pokoju i mediach


Wpływowi mediów na kształtowanie pokoju i pojednania w Afryce poświęcone jest międzynarodowe sympozjum w Nairobi. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu przy współpracy lokalnych Kościołów. Uczestniczy w nim młodzież z regionu Wielkich Jezior i Rogu Afryki, czyli terenów wciąż dotkniętych konfliktami.

O tym, jak temat sympozjum jest aktualny, świadczy chociażby to, że z powodu zaostrzenia sytuacji nie mogła przybyć młodzież z Erytrei. Organizatorom trwającego do 30 kwietnia spotkania zależy na uwrażliwieniu Afrykańczyków na przekaz medialny i pokazaniu, że jednym z największych wyzwań jest nie „europeizacja” ich kultury, ale odkrywanie i ukazywanie własnej kultury i charakterystycznych dla Afryki wartości. To także według organizatorów sympozjum „Media, pojednanie i pokój” może przyczynić się do budowania wzajemnego porozumienia, a co za tym idzie pokoju.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.