2009-04-24 13:07:48

Påvens resa till det Heliga landet har inspirerat the International Raoul Wallenberg Foundation


(24.04.09) Med anledning av Benedictus XVI: s kommande besök till det Heliga landet, har the International Raoul Wallenberg Foundation satt igång en världsomspännande kampanj som skall samla vittnesmål av judar som räddades av katoliker under Förintelsen. Stiftelsen förklarade kampanjen i ett uttalande som lyder:


"Under Andra världskriget, riskerade ett stort antal katolska män och kvinnor på den europeiska kontinenten sina egna liv för att rädda judarna undan nazisternas förföljelse. Endast en bråkdel av dessa har uppmärksammats på ett korrekt sätt”. Uttalandet sade vidare att man vill utveckla pedagogiska program och informationskampanjer som bygger på värden som solidaritet och civilkurage, som var den etiska grundvalen för deras insatser. Ett av organisationens mål är att belysa deras hjältemod och inrätta utbildningsprogram som överför minnet av deras mod till kommande generationer.


Därför har the International Raoul Wallenberg Foundation lanserat denna kampanj där man samlar information och vittnesmål av judar som räddades av katoliker under Förintelsen. Detta initiativ sammanfaller med påvens kommande besök till det Heliga landet mellan den 8 till den 15 maj. Uttalandet sade också att kampanjen är "ett sätt att fira påvens resa till det Heliga landet och broderligheten mellan katoliker och judar, som det symboliserar".
All the contents on this site are copyrighted ©.