2009-04-19 13:29:55

Duminica Divinei Milostiviri, 4 ani de la alegerea la sediul lui Petru, urări de Paşti pentru Bisericile Orientale, apel pentru Conferinţa împotriva rasismuslui: Benedict al XVI-lea la rugăciunea "Regina coeli" la Castelgandolfo (text)


(RV - 19 aprilie 2009) Întâlnirea papei Benedict al XVI-lea cu credincioşii, locali şi pelerini, reuniţi duminică la amiază în curtea interioară a reşedinţei pontificale din Castelgandolfo pentru recitarea antifonului pascal „Regina coeli - Bucură-te, Regină a cerului”. Este antifonul care înlocuieşte rugăciunea „Angelus - Îngerul Domnului” în tot timpul pascal, adică de la sărbătoarea Paştelui până la duminica Rusaliilor. La terminarea rugăciunii, Papa l-a primit pe cardinalul mexican Javier Lozano Barragàn, preşedinte emerit al Consiliului Pontifical pentru Pastorala Operatorilor Sanitari - sau pentru Pastorala Sănătăţii. În cursul după amiezii, la ora 18.30, plecarea de la eliportul Vilelor Pontificale din Castelgandolfo şi întoarcerea Pontifului în Vatican.


Iată textul alocuţiunii Papei în versiunea noastră de lucru:

Dragi fraţi şi surori!
Vouă celor prezenţi aici şi tuturor celor uniţi cu noi prin radio şi televiziune, vă reînnoiesc din inimă călduroase urări de Paşti în această duminică ce încheie Octava Paştelui. În climatul de bucurie, care provine din credinţa în Cristos înviat, doresc apoi să exprim un „mulţumesc” foarte cordial tuturor acelora - şi sunt într-adevăr atâţia - care au binevoit să facă să-mi parvină un semn de afecţiune şi de apropiere spirituală în aceste zile, atât pentru festivităţile pascale, cât şi pentru ziua mea de naştere - 16 aprilie - precum şi pentru cel de-al patrulea aniversar al alegerii mele la Catedra lui Petru, care cade tocmai astăzi. Mulţumesc Domnului pentru atâta afecţiune corală. Cum am avut ocazia de a afirma recent, nu mă simt niciodată singur. Şi mai mult încă în această săptămână deosebită, care pentru liturgie constituie o singură zi, am experimentat comuniunea ce mă înconjoară şi mă susţine: o solidaritate spirituală, nutrită esenţialmente de rugăciune care se manifestă în mii de moduri. Începând de la colaboratorii mei din Curia Romană până la parohiile cele mai îndepărtate geografic, noi catolicii formăm şi trebuie să ne simţim o singură familie, animată de aceleaşi sentimente ale primei comunităţi creştine, despre care vorbeşte textul din Faptele Apostolilor care se citeşte în această duminică afirmă: „Mulţimea celor care credeau era o singură inimă şi un singur suflet” (Fap 4,32).

Comuniunea primilor creştini avea ca adevărat centru şi fundament pe Cristos înviat. De fapt Evanghelia povesteşte că, în momentul pătimirii, când divinul Învăţător a fost arestat şi condamnat la moarte, ucenicii s-au împrăştiat. Doar Maria şi femeile, cu apostolul Ioan, au rămas împreună şi l-au urmat până pe Calvar. Înviat, Isus le-a dat la ai săi o nouă unitate, mai puternică decât prima, de nezdruncinat, deoarece bazată nu pe resursele umane, ci pe milostivirea divină, care i-a făcut să se simtă toţi iubiţi şi iertaţi de el. Deci iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu uneşte trainic, astăzi ca şi ieri, Biserica şi face din umanitate o singură familie; iubirea divină care prin Isus răstignit şi înviat ne iartă păcatele şi ne reînnoieşte lăuntric. Însufleţit de atare convingere intimă, iubitul meu predecesor Ioan Paul al II-lea a voit să dea acestei duminici, a doua de Paşti, titlul Divinei Milostiviri, şi a indicat tuturor pe Cristos înviat ca izvor de încredere şi de speranţă, primind mesajul spiritual transmis de Domnul Sfintei Faustina Kowalska, sintetizat în invocaţia: „Isuse, mă încred în Tine!”.

La fel ca pentru prima comunitate, Maria este cea care ne însoţeşte în viaţa de fiecare zi. Noi o invocăm „Regină a Cerului”, ştiind că regalitatea sa este la fel care cea a Fiului ei: toată iubire, şi iubire îndurătoare. Vă cer să-i încredinţaţi Ei din nou slujirea mea pentru Biserică, în timp ce cu încredere îi spunem: „Mater misericordiae, ora pro nobis - Maica îndurării, roagă-te pentru noi!”.

După recitarea antifonului pascal „Regina coeli”, papa Benedict a transmis urări Bisericilor care urmând calendarul iulian celebrează duminica aceasta Paştele Învierii Domnului. Apoi un apel pentru conferinţa internaţională de la Geneva împotriva rasismului şi discriminării.

Adresez înainte de toate un cordial salut şi călduroase urări fraţilor şi surorilor Bisericilor Orientale care, urmând Calendarul Iulian, celebrează astăzi Sfintele Paşti. Domnul înviat să reînnoiască în toţi lumina credinţei şi să vă dăruiască belşug de bucurie şi de pace”.

„Va începe mâine la Geneva, organizată de Naţiunile Unite, Conferinţa de examinare a Declaraţiei de la Durban din 2001 împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi relativei intoleranţe. Este vorba de o iniţiativă importantă deoarece încă şi azi, cu toate învăţămintele istoriei, se înregistrează asemenea fenomene deplorabile. Declaraţia de la Durban recunoaşte că „toate popoarele şi persoanele formează o familie umană, bogată în diversităţi. Ele au contribuit la progresul civilizaţiei şi culturilor care constituie patrimoniul comun al umanităţii…promovarea toleranţei, pluralismului şi respectului poate conduce la o societate mai inclusivă”.

Plecând de la aceste afirmaţii se cere o acţiune fermă şi concretă, la nivel naţional şi internaţional, pentru a preveni şi elimina orice formă de discriminare şi de intoleranţă. Este nevoie, mai presus de toate, de o vastă operă de educaţie, care să exalte demnitatea persoanei şi să-i tuteleze drepturile fundamentale. Biserica din partea ei, reafirmă că numai recunoaşterea demnităţii omului, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, poate constitui un reper sigur pentru atare angajament. Din această origine comună izvorăşte, de fapt, un destin comun al umanităţii, care ar trebui să suscite în fiecare şi în toţi un puternic sens de solidaritate şi de responsabilitate. Formulez urările mele cele mai sincere pentru ca Delegaţii prezenţi la Conferinţa de la Geneva să lucreze împreună, în spirit de dialog şi de acceptare reciprocă, pentru a pune capăt oricărei forme de rasism, discriminare şi intoleranţă, marcând astfel un pas fundamental spre afirmarea valorii universale a demnităţii omului şi a drepturilor sale, într-un orizont de respect şi de justiţie pentru fiecare persoană şi popor.

Au urmat saluturi în limbile franceză, engleză, germană şi spaniolă în care s-a referit la Duminica Divinei Milostiviri şi a mulţumit pentru urările şi rugăciunile credincioşilor pentru cea de patra aniversare a alegerii sale la Catedra lui Petru.

Salutând pelerinii polonezi, prezenţi la întâlnirea de rugăciune papa Benedict a spus: „Astăzi în Duminica Divinei Milostiviri salut în mod deosebit de cordial conaţionalii Servitorului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea. A fost el acela care ne-a amintit nouă tuturor mesajul lui Cristos Milostiv, revelat de Sfânta Faustina. Ne-a îndemnat să-l ducem lumii întregi. În faţa răului care în inimile omeneşti seamănă atâta dezolare, aceasta este o sarcină mai actuală ca oricând. Să căutăm să fim martori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu. Rămânând în bucuria pascală, în ziua aniversării alegerii mele la Sediul lui Petru, mulţumesc tuturor pentru rugăciunile pentru mine.

În italiană, de remarcat saluturile către tinerii participanţi la laboratorul naţional de pastorală a tineretului pe tema „Tineri şi culturi: imigraţia”. Dintre pelerinii reuniţi în Piaţa Sfântul Petru, papa Benedict a salutat în special credincioşii care duminică dimineaţă au participat la Sfânta Liturghie prezidată de cardinalul vicar Agostino Vallini în biserica Santo Spirito in Sassia, unde se află centrul internaţional pentru răspândirea devoţiunii Divinei Milostiviri. „Dragi prieteni, - a spus Pontiful - voi purtaţi renumita imagine a lui Isus milostiv: purtaţi-o mereu înlăuntrul vostru şi fiţi pretutindeni martorii săi”.
All the contents on this site are copyrighted ©.