2009-04-16 17:37:01

Ukraina: nowy greckokatolicki biskup w Kijowie


Papież wyraził 16 kwietnia zgodę na wybór o. Josyfa Milana z zakonu studytów na biskupa pomocniczego archieparchii kijowskiej. Dokonał go zgodnie z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich synod biskupów greckokatolickiej Cerkwi ukraińskiej. O. Milan jest proboszczem katedry Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie. Urodził się 6 lipca 1957 r. W 1979 r. wstąpił do mnichów studytów. Po studiach w podziemnym seminarium święcenia kapłańskie przyjął potajemnie w 1984 r. W latach 90. studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując magisterium z teologii i licencjat z liturgiki. Później kierował komisją młodzieżową synodu biskupów Cerkwi ukraińskiej, a w ub. r. został proboszczem katedry w Kijowie.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.