2009-04-05 16:43:41

Niedziela Palmowa w Watykanie: Benedykt XVI o potrzebie wyrzeczenia się siebie


Nie ma udanego życia bez poświęcenia – zauważył Benedykt XVI. Sprawując liturgię Niedzieli Palmowej na Placu św. Piotra, wyznał, że gdy patrzy na własne życie, z perspektywy czasu dostrzega, iż właśnie chwile, w których zgodził się na wyrzeczenie, były wielkie i ważne.

Mszę rozpoczęła procesja z palmami. Starannie przygotowana liturgia była zarazem centralnym punktem diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Benedykt XVI podjął pytanie: Czym jest Królestwo Boże? Co to znaczy, że nie jest ono z tego świata? Wskazał przy tym jego dwie cechy podstawowe: Królestwo to przychodzi przez krzyż i jest powszechne.

„Wydaje mi się, że stale na nowo musimy się uczyć obydwu tych rzeczy – przede wszystkim zaś powszechności, katolickości – mówił Ojciec Święty. – Oznacza ona, że nikt nie powinien uznawać za absolut samego siebie, własnej kultury, czasu i świata. Wymaga ona, abyśmy wszyscy pozostawali otwarci na siebie nawzajem, rezygnując z pewnych rzeczy nam właściwych. W powszechność wpisana jest tajemnica krzyża – przezwyciężenia siebie, posłuszeństwa wspólnemu słowu Jezusa, we wspólnym Kościele. Powszechność zawsze jest przezwyciężeniem samych siebie, wyrzeczeniem się czegoś osobistego. Powszechność i krzyż idą w parze. Tylko w ten sposób rodzi się pokój”.

Jako podstawową zasadę Papież wskazał prawo miłości, które uzdalnia do daru z siebie. Nie wystarczy jednak raz w życiu opowiedzieć się za nim. W rzeczywistości właściwa odpowiedź polega na codziennym przezwyciężaniu siebie, gdyż prawe życie składa się również z ofiar – podkreślił Papież. Zachęcił przy tym do całkowitej otwartości przed Bogiem, nawet gdyby przyszło się zmagać z Nim na modlitwie. Pomoże to zaakceptować właściwy porządek rzeczy i całkowicie zdać się na Boga oraz Jego wolę. „Im więcej, ze względu na miłość do prawdy i do Boga, gotowi jesteśmy sobie odmówić, tym większe i bogatsze staje się nasze życie” – podkreślił Benedykt XVI.

jp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.