2009-04-14 09:46:58

Benedictus XVI:Kristus on ylösnoussut, jotta myös meillä jotka Häneen uskomme, olisi ikuinen elämä.


"Yksi niitä kysymyksiä mitkä eniten ahdistavat ihmisen olemassaoloa, on nimenomaan tämä: Mitä tulee kuoleman jälkeen? Pääsiäispäivän juhla antaa meille vastauksen tähän arvoitukseen",selitti Benedictus XVI Urbi et Orbi viestissään."Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa, vaan lopulta elämä voittaa. Tämä varmuutemme ei perustu yksinkertaisiin inhimillisiin todisteluihin,vaan uskomme tiettyyn historialliseen ajankohtaan:Jeesus Kristus , ristiinnaulittu ja haudattu, on ylösnoussut.Jeesus on ylösnoussut,jotta myös meillä, jotka häneen uskomme,voisi olla ikuinen elämä.Tämä ilmoitus on evankelisen sanoman ydin.
Ilmoitus Herran ylösnousemuksesta valaisee maailmamme pimeitä alueita. Viittaan erityisesti materialismiin ja nihilismiin.Jos kiellämme Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa, ihmisen kaikki toiveet jäävät kuvitelmaksi.
Jos on totta,että kuolemalla ei enää ole valtaa ihmiseen ja maailmaan, vielä jää kuitenkin liian paljon jälkiä sen vanhasta vallasta.Vaikka Kristus on kuolemansa kautta kitkenyt pahan juuren, tarvitsee hän silti miehiä ja naisia jotka kaikkina aikoina ja kaikkialla auttavat häntä vahvistamaan hänen voittonsa hänen omilla aseillaan: oikeudenmukaisuuden, totuuden, armeliaisuuden,anteeksiannon ja rakkauden aseilla. Kukaan ei saa vetäytyä pois tästä Kristuksen pääsiäisestä alkaneesta taistelusta,minkä aseina ovat oikeudenmukaisuus, totuus, armeliaisuus, anteeksianto ja rakkaus".All the contents on this site are copyrighted ©.